om Graves om Armour thyroid om historien til Armour og thyroxin hvordan bruke Armour Thyroid autoimmun binyretretthet

Ny: Arkiver tekster som Edna Kyrie har scannet fra gamle bøker 1Treating
2Research Research_p2 3out of print diagnosing and treatment with desiccated Thyroid

om hormoner

Hypothyreose-side

Formålet med denne side er å dele noen erfaringer fra andre pasienter med dere. Jeg er ikke lege og det er ikke meningen å gi medisinske råd. (slik sier de i Amerika)
Dette er en privat side og jeg representerer ingen annen enn meg selv.
Jeg fraskriver meg ansvar for innholdet i linkene jeg linker til.

Det viktigste man lærer som pasient er at TSH-prøven ikke er den endelige sannhet, at praktisk talt alle føler seg best med TSH i den lavere halvdel av referanseområdet (ihvertfall under 2, ideelt tett ved 1)(det holder ikke at man er innenfor "normalen" som på noen lab. går helt til 5,5) og at det ikke nødvendigvis er plankekjøring å begynne med thyroxin.
Altså hvis du har symptomer og en TSH over 2 ville en del pasienter sagt at du har hypothyreose mens noen leger ville utelukket det...Endo-society (USA) (en av tre endokrinolog-foreninger i USA) har nå en ny øvre grense på 2,5, forresten. I Tyskland noen steder er øvre grense 2,12, andre steder 2,5.
Det samme med FT4 og FT3: innenfor referanseområdet men i hele nedre halvdel av skalaen er ofte for lavt også. Riktig er vanligvis i øvre halvdel, og det er artikler som sier at FT4 bør være helt oppe, ihvertfall i øvre tredel. Flere lab i Norge skriver dette rett ut om behandling. Noen få må sågar være over referanseområdet. (Toft, England)
Dessuten kan man ha flere problemer med det endokrine systemet, hypothalamus og hypofysen og binyrene jobber sammen og østradiol og progesteron er også i høyeste grad del av feedback-systemet. Legene pleier å stykke oss opp, ikke å se alt i sammenheng.

flere sider her:
tips
side 2
side 3
side 4
side 6
side 7
side 8
tips2

autoimmun side
fysiologi (fra hormonlabben)
omregning fra am. tall
B-12-side
D-vitamin sider
t4/t3 behandling
hvordan dosere
hyperthyreose

Kosthold (om lavglykemisk kosthold og stoffskifte)
Glutenintoleranse

Likemannsarbeide

Eksterne Linker:
forums:

Facebook Naturlig Thyroid

Facebook Hypothyreose

Sonjas stoffskifteforum Norge)

Andre norske:

kvinneguiden helse

Me-forum

phorum fibromyalgi

 


Tyske:

ht-mb forum (Autoimmune Schilddrüsnerkrankungen)


schilddruesenliga.de
schilddruesenselbsthilfe.de
ohne schilddruese leben  
libase.de

schilddruesenforum.at  
Österreich


Svenske:
thyroid.nu

Turtles (man må være logget inn for å se noesomhelst)


engelsk:

real thyroid help

mary shomon forums

thyroid-disease org uk

mediboard forums

health boards

lowcarber health

medhelp thyroid

wideberthas autoimmune

yahoo womenwithhypothyroidism

yahoo hypothyroid
yahoo graves support
thyroid maelstrom

Hollandsk

hypomaarniethappy

oversettelse:
http://babelfish.altavista.com/tr
 

norske sider
Norsk Stoffskifteforbund

Sonja Midtlien www.thyro.net
http://www.stoffskifte.info/ 
merete
medfødt hypothyreose
helsenytt generell artikkel
doktoronline T3 prøve liothyronin
uib.no/endokrinologi

levaxin nycomed (følg linker)

utposten hyperthyreose
balder-klinikken
UNGHYP

Skandinavisk
Svensk side http://thyroid.nu/

skoldkortelforeningen.se

http://www.skoldkortel.info/

http://www.hypo2.info/

http://www.thyreoidea.dk/
sundhetsguiden dansk
dansk side med mange linker

Sider i England
Thyroid UK 
thyroiduk om referanseområder
petition
www.thyroid-disease.org.uk/
www.armourinfo.freeuk.com/
TPA UK
www.btf-thyroid.org/
Edna Kyrie obs denne er slettet fra serveren etter at Edna døde i 2012, men man kan lese litt i arkiver Sttm artikkel


andre:
sider laget av pasienter:

stopthethyroidmadness.com/
alt.support.thyroid website
om TSH på altsupporttthyroid
alt.support.thyroid FAQ
thyroid.about.com
abouts symptomliste

thyroid information central M. Shomon
mary shomon om osteoporose
Shomon intervieving Dr.Dommisse
Shomon intervieving Dr Derry
gails thyroid tips
jostein norsk side om medfødt hypothyreose
svensk pasient
svensk side om hypofysesvikt

alternative treatments
tsh.org

thyroid australia
schilddruese und mehr
schilddruesenliga.de
schilddruesenselbsthilfe.de
hashimotosthyreoditis.de
thyroidhistory.net
hypothydud
elizabeth


avisartikler:
artikkel
artikkel aftonbladet

Medisiner:
www.armourthyroid.com
westernresearchlaboratories
Bio-throid
www.unithroid.com
www.levoxyl.com
cytomel(liothyronin)
expage.com
desiccated thyroid


andre
Medscape artikkel som lister opp mange mer ukjente symptomer og parametre
medlineplus/thyroiddiseases
merck manual
schmidt syndrome2
eje.org TSH above 2 is hypothyroid +pdf
TSH within range can be hypo
eje.org article +pdf
eje.org list of abstracts
drlowe.com
mercola.com
interview with Larrian Gillespie on diet proteins, soy, iodine
interview with Serrill Shellmann on diet estrogen, progesterone
Ray peat on nutrition, estrogen, progesterone etc
inteview with Dr Dommisse
interview with Dr Brownstein
hypo and downs syndrome
estrogen and thyroxine dose
antibodies
medscape children hypothyroidism
enzymes
bipolar
pathguy.com
lumen.luc.edu
bmj314/1175
annals int.medicine
bmj315/813
bmj321/1080
bmj322/1525
bmj320/1332
bmj313
bmj321/1275
bmj314/1175
samleside bmj endocrinology
eje.org
healthcarehouse
brodabarnes.org
dessicated thyroid 1894
T4 and T3
Merck reports
thyroidmanager.org
wilsonssyndrome
hypoadrenia
lab ranges
trh testing
ithyroid.com
U.of Manchester
Hyperthyroidism in children
hypopituarism
Schachter article
mercury
Raymond Peat
Dr. Friedmann
T4+T3
switching to Armour
Dr Dommisse
Dr Derry on hypo
schilddruese
medhelp links
cold body page
adrenal
drrind.com
Thyroid and endocrine links
karolinska sjukhuset database
thyroidmanager.org
thyroidmanager ch9
thyroid function tests
lotus corp
bmj Hanna et al
co-cure org
depresjon,TRH
New TSH-level 3
forum-schildruese-de
chiroweb
ithyroid.com
adrenal-thyroid connection
low adrenal reserve
foxleylaneclinic
sick euthyroid syndrome
webshop thyroid
endocrine papers
cathcart
New England Journal of medicine
endocrine system
hypopituarism
T3 dr mirkin
Dr Lichten
fms and hypo
amedeo autoimmune thyr.
amedeo thyroid articles
thyroidbasics
hashimoto's encephalitis
hashimoto's encephalitis at thyroid.about.com
thyca.org
endo-society.org
thyroid (am. thyr.association)
Hamburger thyrotoxicosis


recommended books:
The Thyroid Solution Ridha Arem
Mary Shomons book Living well with hypothyroidism
Screaming to be heard by Dr. Elizabeth Lee Vliet
The Menopause Diet Larrian Gillespie
You are not crazy its your hormones Larrian Gillespiealternative and other information
bmj fibromyalgia
bmj glucosamine
chronic fatigue syndrome
antiphospholipid syndrome
mycoplasma
p450
L-tryptophan
food rotation diet
planetherbs.com
relis.no
apartame
blessedherbs.com
control fibro
Eat right for your type
dadamo.com
paleodiet.com
gluten-free.org
Karen Tripp
Henriette's herbs
mywits.com

testing:
saliva testing
bodybalance.com
great smokies

other books:
safe use of cortisol William Jefferies
homepage
book safe uses of cortisol
adrenal fatigue

Not so good sites:(too much focus on TSH)
recognizing hypo
nhs guidance
T4/T3protocol
other
"somatic preoccupation"
against T3

RSS-feed fra Mary Shomons webside thyroid.about.com
----------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------
Nyeste nyheter øverst:

Her et regneark til nedlasting (forhåpentligvis skrivebeskyttet) til å plotte inn sitt ft4 og ft3 for å printe ut en graf rangecalculator excel-fil

I archive.org kan man lese på Edna Kyries nettside hvor hun har lagt ut fra gamle bøker på biblioteket i London http://web.archive.org/web/*/thyroidhistory.net det er også lastet ned og gjengitt her øverst

Minner om leveren og stoffskiftehormonene: http://www.hashimotoshealing.com/hashimotos-the-liver-and-the-thyroid-an-important-relationship/
"* 60% of thyroid hormone is converted from T4 to T3 in the liver. Both T3 and T4 are glucoronidated and sulfated there. (More on that in a minute).

* Thyroid hormone influences the way that cholesterol and other lipids are synthesized and broken down (and where does this happen? – yes, the liver). With Hashimoto’s and hypothyroidism, this is often slowed down resulting in high cholesterol and other lipids like LDL and triglycerides.

* Thyroid hormone affects detoxification pathways in the liver and affects insulin growth factor and cytochrome P450 enzymes which metabolize lots of drugs and environmental toxins. When this slows you can have toxins build up."

Og en til om thyreoidea og leveren og kolesterol, sammenhengen mellom dem, en ganske kort artikkel http://www.livestrong.com/article/475392-what-are-the-causes-of-high-cholesterol-and-liver-enzymes/

Og en om kolesterolmedisin og lavt stoffskifte, det er nødvdnig å behandle det lave stoffskiftet først, før man begynner på statiner. Ellers er det større fare for alvorlige bivirkninger fra de beryktede statinene, slik som muskelskader. http://www.nhs.uk/Conditions/Cholesterol-lowering-medicines-statins/Pages/Special-considerations.aspx

masse lesestoff på Stoffskiftebloggen: http://iloapp.thyroidea.no/blog/blogg?Home

Ny forskning om TSH sin rolle ved substitusjonsbehandling, kan bli veldig lav TSH: http://www.thyroiduk.org.uk/tuk/research/TSH.html

Forskning hvor syntetisk vs naturlig thyroxin sammenlignes, fra Belgia. Takk til Dr. Hertoghe http://www.encognitive.com/files/Thyroid%20Insufficiency.%20Is%20Thyroxine%20the%20Only%20Valuable%20Drug.pdf

En norsk bra beskrivelse hvordan en del av hypotyreose-pasientene har det til tross for adekvat behandling: http://www.hieronimus.org/artikkel/arkiv/hypothyreose

November 2013: Dr. Gordon Skinner i england døde tirsdag av slag.
https://healthunlocked.com/thyroiduk/posts/130334517/dr-gordon-skinner-sadly-missed

http://www.stopthethyroidmadness.com/2013/11/28/gordon-skinner/

Relis om Erfa Thyroid (naturlig thyroxin slik som i gamle dager her) http://relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4730

Interessant, Recovering with T3 http://recoveringwitht3.com
her en liten beskrivelse http://recoveringwitht3.com/blog/background-circadian-t3-method-ct3m
http://recoveringwitht3.com/blog/ft4-testing-treatment-medications-containing-t3 de vanlige testene går ikke når man bruker en medisin med T3

Nycomed skrev i boken "behandling av vuksna med thyreoideahormon" 1994 at visse pasienter trengte "Thyroid Parke-Davis" thyroidekstrakt slik som det som de hadde i Sverige før, Thyranon. (Det er Erfa som har kjøpt nettop Parke-Davis Thyroid) http://www.hypo2.info/component/content/article/1-ej-kategoriserat/146-dagens-skoeldkoertelexperter-i-bok-1994-ndt-kan-vara-baettre-aen-levaxin

Hvorfor protesterer pasientene når norske leger ga Dr. Weetman fra England en pris for thyreoideafroskning? Les mer her, han har jobbet hardet for å få fjernet en lege i UK som virkelig har skjønt at pasientene har lavt stoffskifte. (omtrent samme skjedde med en annen lege som behandlet ME-pasienter og fibromyalgipasienter) http://www.dailymail.co.uk/health/article-506717/The-wake-pill--controversial-thyroid-supplement-help-tiredness.html

"TSH kan ikke brukes som måleenhet ved bruk av T3: "Vi pleier å anbefale at Levaxin justeres slik at TSH ligger mellom 0,5 og 1,5. og at FT4 blir liggende i øvre halvdel av referanseområde.
OBS: referanseområdet for stoffskiftehormonene varierer for de ulike laboratoriemetoder.
Armour inneholder både T4 og T3 . T3 har kort halveringstid i blod og gir en topp i stoffskiftet ca 1 1/2 time etter tablettinntak. Hypofysen som lager TSH "måler" konsentrasjonen av FT3 og FT4 i blod. Når det er topper i stoffskiftet vil hypofysen nedregulere sin TSH-produksjon. Pasienter som bruker Armour har derfor ofte ikke målbart TSH: TSH blir derfor ikke noe brukbart mål på om dosen Armour er riktig . Pasienter som bruker Armour må få målt fritt T4 og Fritt T3. Legen må passe på at verdiene for FT4 og FT3 ligger under øvre normale referansegrense. Hvis pasienten får for mye Armour kan det føre til hjertebank, uro og varmeintoleranse.
Vennlig hilsen Louise Koren Dahll
overlege , thyreoideapoliklinikken, OUS Aker."

Om historien til Thyroid:
http://www.stopthethyroidmadness.com/desiccated-thyroid-unapproved-drug/
og de svenske pasientene har problemer med å få innvilget resept som her heter søknad om registreringsfritak fordi legemiddelverket der sier at de kun vil at folk bruker medisiner som er markedsførte i Sverige. Vet ikke mer detaljer om dette. Erfa er jo et belgisk legemiddelfirma, og masse medisiner er jo kun sentralt godkjent i EU i ett EU-land og da sier EU-loven at det gjelder i samtlige andre EU-land. Og dessuten fins det en internasjonal avtale, som sier at vi ikke kan nekte godkjenning hvis et legemiddel er godkjent i et avtaleland, og deriblant er USA og Kanada og en mengde andre land. Og dessuten så fins det i omtrent alle land en ordning med sjeldne legemidler, og i England fins det derfor flere internasjonale apotek som skaffer slike medisiner, samt samme ordning i tyskland. I England heter en slik ordning "on an named-patient basis" og i Norge heter resepten søknad om registreringsfritak. Det er selve resepten. Så Sverige må jo også være bundet til samme type internasjonale avtaler.
http://hypo2.info/attachments/228_Hypo2-föreningens%20brev%20till%20Socialdepartementet%20ang%20LMVs%20hantering%20av%20licenser.pdf

Bor--grunnstoffet Bor- -B i den periodiske tabellen kan muligens ha en vedlig gunstig virkning på leddgikt og revmatisme, og kalkstoffskiftet, parathyreoidea og østrogener og candida http://www.greenhealthwatch.com/newsstories/newsboron/low-boron-higher-arthritis.htm samt http://www.health-science-spirit.com/borax.htm

Men det er først nå i August at vi har fått en forskrift som har tillatt Bor i kosttilskudd.
Den kom pga EU hvor det åpenbart har vært tillatt lenge. http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/2012/Nye-mineralforbindelser-tillatt/ ..."Forordning (EU) nr. 1161/2011 er tatt inn i norsk regelverk. Mattilsynet fastsatte 19. juni 2012 en forskrift som endrer kosttilskuddforskriften, forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforskriften) og særnærforskriften. Forordning (EU) nr. 1161/2011 tillater bruk av nye mineralforbindelser i produkter som omfattes av direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd (kosttilskuddirektivet), forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforordningen) og forordning (EF) nr. 953/2009 om stoffer som kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov."...
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20120619-0648.html
Mattilsynet: Nye mineralforbindelser tillatt 5.7.2012 http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/mat/kosttilskudd
i det hele tatt er det vanskelig å holde oversikt over lover og forordninger og datoene spriker noe voldsomt og lenker er brutt på nettsidene.
Men---nå er Bor tillatt i tilskudd! Venter i spenning på at det skal dukke opp noe på helsekosten. Borax er nemlig fjernet som vaskemiddel i jernvaren (til fordel for et stoff som er 5x mer giftig. Borax er halvparten så giftig som vanlig bordsalt)

Husk en kjempebra nettside/bok/facebookside om thyreoidea og dens behandling, fokuserer helt på pasientenes erfaringer: http://www.stopthethyroidmadness.com

Nyttig å vite om D-vitamin og inflammasjon
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120223103920.htm

Acella Natural Thyroid
http://npthyroid.com/ Du har vel lest og lest om Armour Thyroid? NP Thyroid fra Acella erdet nye Armour Thyroid, laget helt etter gammel oppskrift. Et par år siden reformulerte Armour (Forest Labs eide Armour da, det var flere eiere før) og tilsatte cellulose, med enormt mange klager på forumene for stoffskiftesyke over uforklarlige bivirkninger.
NP Thyroid bruker den gamle oppskriften og tåles godt.

Mens vi er på temaet tåle: Flere som har problemer med å tåle thyroxin, har prøvd Tirosint. Det er fra Europa, og er en gelkapsel med t4, thyroxin, og ingen fyllstoffer annet enn glycerin. Det er aldri varmet opp slik som vanlige tabletter er (som er presset under varme for å forme tabletten. Da mister den en del styrke og produsentene må starte med over-styrke for at styrken i tabletten skal stemme etter pressing)

Bombe: norsk lege forsket seg frem til lavkarbo flere årtier siden, og legene i Norge tok det i bruk, men Statens ernæringsråd v/Kåre Norum motarbeidet det
http://sprek.aftenposten.no/sprek/Han-var-den-forste-som-oppdaget-lavkarbo-13465.html
"Pasientene ble satt på en lignende diett som diabetikerne gikk på, og fikk bare spise en begrenset mengde karbohydrater hver dag. En halv skive til hvert måltid og en halv potet til middag var alt. Av fett og proteiner kunne de spise som de pleide. Forskerne valgte å kalle kosten fettrik avmagringskost.- I starten gikk pasientene ned i vekt på lik linje med de som gikk på kalorifattig kost. Men de klagde ikke på sultfølelse, og de følte økt velvære, sier Seim. Pasientene var fornøyd med å kunne spise den samme maten som resten av familien, så lenge de var forsiktige med karbohydrater. Da legene kontrollerte pasientene etter 24 måneder, fikk de seg en overraskelse.- Mens de som gikk på kalorifattig diett hadde gått opp igjen i vekt, fortsatte de som gikk på karbohydratfattig kost å gå ned, sier Seim."
Artikkelen påpeker at det ikke var ekstremt lavkarbo den gangen, bare begrenset karbo. Og det funket. Så kom Fedon Lindberg og hadde Bassøes artikler og forskning som referanse bak i boka.

Ny Thyroid-medisin i USA, Acella NP Thyroid http://www.npthyroid.com fåes visst i Norge også

Bra posting om hvorfor TSH er så misledende:
http://forums.realthyroidhelp.com/viewtopic.php?f=2&t=18805

Funnet på Sonjas Stoffskifteforum: Artikkel i sciencedaily om at lav TSH ikke er så farlig
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315230910.htm

12.nov.09 Pasienter har fått Thyroid fra Erfa i Kanada nå i Norge, på resept(registreringsfritak) og i pakninger på 500 stk. Apoteket på jernbanetorget ble nevnt. Det lønner seg alltid å få 500 stk a 130mg. Man deler dem for å få passende dose.

Endelig noen som har skjønt det: http://www.skoldkortelforeningen.se/svinskoldkortel_kontra_levotyroxin.html De forteller historien til t4, at den ikke er så stabil som legene hevder, og at mange pasienter først ble bra på Thyroid.
De kommenterer også på påstanden om at Thyroid evalueres etter jodinnhold, noe som jo er en gammel løng som legene fortsetter å fortelle. Sjekk også hva man finner når man sjekker google books, her er utdrag fra Physicians Desk Reference: http://books.google.com/books?lr=&hl=no&id=Lc-Wzoi_SSgC&dq=thyroid+4+grains&q=thyroid+#search_anchor og den forklarer at jodstandarden ble brukt før USP standarden. Det er altså lenge, lenge siden.

Pasientene i USA får tak i Thyroid enten via apotek som kjøper pulveret, råstoffet fra grossister og lager kapsler, det heter compounding pharmacies der, eller fra kanada, hvor Erfa (belgisk selskap) sier de har visst om mangelen i ett år allerede og har laget opp masse tabletter ogskaffet seg råstoffet. American laboratories måtte som kjent bygge om fabrikken fordi de slapp ut løsemidler. det er masse misinformasjon ute på nettet, pasientene hevder at FDA står bak mangelen men FDA har ikke forlangt at gamle medisiner som Nature-throid og westrhoid og Armour Thyroid skal stoppe produskjonen. Det er fordi de var i handel før den der datoen som gjelder, de ble "grandfathered in". Men FDA skriver også andre steder på nett at på sikt skal alle måtte levere en NDA. Det fins sånn 30 000 slike gamle medisiner i USA so har lignede status.
Og, hvem skal levere en NDA (new drug appication) for Aspirin, Digitalis, morfin, kodein, og en hærskare med slike andre gamle velprøvde midler?? Thyroid er nemlig så gammel og velprøvd.

Om ME: et muse-retrovirus, XMRV, er nå oppdaget og alt peker på at det er hovedårsaken til ME, slika t immunforsvaret svekkes veldig, og latente andre virus reaktiveres. De går med mange aktive virus til enhver tid og er veldig syke. (og thyreoideahormonreseptorene fungerer dårlige) Oppdatert: XMRV er ikke så sikker ennå, siste consensus er at det egentlig ikke fins men at det var en forurensning i reagensene i laboratorier. Egentlig sjokkerende hva som kom frem om laboratorier, at det florerer med virus og forurensninger. Og en del ender opp i folks vaksiner.

sjekk ut denne bloggen: http://dearthyroid.wordpress.com/

Stor oppstandelse i USA fordi Natural-Thyroid-medisinene nesten ikke er å oppdrive lenger sånn plutselig. Mary Shomon kom over Medco-informasjon til leger som forutsier dette (Medco er en apotekforsynings-bedrift)
Så kom man over FDA-advarsel til Major og at FDA forlangte Time caps å stenge sin produskjon, RLC som lager Westhroid og Nature-throid (som forøvrig er identiske) hadde fått sine tabletter subkontrahert hos Time Caps, og Forest hadde også produksjonsstans av sine Armour-tabletter. Du kan tenke deg oppstandelsen. http://www.healthfreedom.net/index.php?option=com_content&task=view&id=881
Så etter noe graving så kom det frem at FDA hadde i 2006 annonsert at de skulle etter hvert få alle de medisinen som ikke hadde søkt en NDA, og det er 30 000 av dem, til å søke en. Men nå har det seg slik at det er en mengde gamle medisiner som Thyroid, Aspirin, Digitalis og mange flere som er eldre enn FDA og er "grandfathered in" så forvirringen var stor. I USA er også gamle medisiner og ikke-godkjente medsiiner oppført i PDA, Physician's desk reference, i motsetning til Felleskatalogen her hvor man både må ha markesdføringstilaltelse og betale et femsifret beløp hvert år for bare å stå oppført, altså både en avgift for registrering hvert å til staten, og en avgift til felleskatalogen. Alpharma hadde som kjent en egen katalog og legene skjønte ikke det, de trodde Alpharmas medisiner var diskontinuert, at Fellskatalogen omfattet alle lovlige medisiner..Men så viste det seg at FDA hadde sagt at de tror at i virkeligheten ingen medisiner lenger var "grandfathered in".
Her er FDA sin offisielle notis om oppryddingen, den er ganske interessant siden den gir en detaljert historisk beskrivelse om de forskjellige lovene og når hva skjedde:
http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm074382.htm
Med i historien hører jo at rundt år 2000 så måtte alle produsenter av levothyroxin krype til korset og søke en NDA eller ANDA. De hadde dengang på 50-tallet sår de først markedsførte levothyroxin hevdet at de var identiske med det gamle velprøvde effektive Thyroid. Nå er det NT sin tur.
Noen, mest bemerkelsesverdig den britiske Royal College of Physicians i http://www.rcplondon.ac.uk/specialties/Endocrinology-Diabetes/Documents/Hypothyroidism.pdf
hevder nå at Thyroid aldri har bevist sin effekt og at det virker og er sikkert og heller ikke er prøvd mot levothyroxin, men Dr. Lowe fant at det har vært minst 14 publiserte studier hvor Thyroid har vært direkte sammelignet med levothyroxin, og sågar også liothyronin. Jeg vet fra før at man bruker Pubmed (Medline) til å søke i vitenskapelige artikler, men at Pubmed bare går tilbake til 1960, slik at alt om Thyroid ligger gjemt og glemt i Pubmedcentral.gov. Jeg har før snublet over mange referanser på Thyroid der, det var en selvsagt medisin, ingen stilte noen spørsmål ved dets effekt. Dr. Lowe fant ihvertfall at de konkluderte i alle studier at det hadde lik effekt. Min kommentar er også at de brukte 100µg t4 fordi man her hadde levothyroxin kun i denne størrelsen, noe som ikke alle vet. Standard-dosen var to eller tre tabletter om dagen. 1 Grain var også standard-størrelsen, og standaddosen var fire tabletter ifølge Google books american pharmacopeia 1906 hvis man søker på Thyroid. 25µg liothyronin var også standard, og det var den tablettstørrelsen man hadde, og dosen var og kanskje ennå er en eller to eller tre om dagen.....man doserte etter klinisk effekt og ikke etter TSH, og dosene ble som kjent minst halvert etter TSH-prøven ble oppfunnet. Dette bare som et apropos for å forstå de gamle skriv.

RLC sine Nature-throid og Westhroid skal komme igjen i november (husk de hadde blitt laget hos TimeCaps som ble stengt) og Armour sendes ut i små sendinger fordelt til mange apotek fra midten av september (pasienter har fortalt at apotekene deres hadde fått 300 tabletter bare, men i usa er det vanlig å levere 30 tabletter av alel medisiner om gangen og ikke 100 slik som hos oss)

Det som er også interessant her at på facebookgruppen har veldig mange meldt seg som blir dårlige av all levothyroxin, og minst en har vært på sykehus for allergisk reaksjon.
Hvordan de skaffer sine medisiner nå:
Erfa fra Kanada, direkte eller fra nettapotek med resept fra usa,
eller resept fra Compounding pharmacies som det fins hudrevis av, det skal stå Compound i resepten, og de bruker Thyroid pulver fra samme råvareprodusent som til tablettene (det fins kun en produsent, en liten familiebedrift, og de har visse leveringsvansker også)
http://www.savenaturalthyroid.com Mary Shomons site, med link til facebook-gruppen og yahoo gruppen
flere sider:
http://www.naturalthyroidchoices.com/FDANT.html

ME kan som kjent være en årsak til lavt stoffskifte. ME igjen er forårsaket av noen feile bakterier i tarmen og noen smittsomme prioner og gassen H2S som forstyrrer masse rart i kroppen. De har oppfunnet en kjapp urintest for dette. Den er ikke dyr. Det framgår av en presentasjon av professor Kenny de Meirleir. Han kom med en pressekonferanse om at årsaken til ME kanskje er funnet. Her link til noen blogger:
http://selsius.wordpress.com/
http://24022.vgb.no/?tag=me
http://petterblogg.wordpress.com/me-nytt/
http://marteliten.wordpress.com/2009/05/29/med-beina-pa-jorden-og-muligens-en-liten-klype-salt-i-handen/
http://merutt.wordpress.com/
http://www.prohealth.com/me-cfs/library/showarticle.cfm?libid=14579
http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/195
og en veldig bra side om lyme borreliose på en britisk ME-nettside:
http://www.mesupport.co.uk/index.php?page=borreliosis-lyme-m-e#main
Samling linker på Norges ME-foreningens sider med presentasjonene fra Stavanger-konferansen i 2009: http://www.me-forening.no/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=98
Meirleirs gruppe opererer med thyroid hormone resistance, og nevner at det er hypothyreose2. Interessant, siden det er deres opplevelse.
Klinikk i Norge er Lillestrøm Helseklinikk, det er lang venteliste.
Meirleir sier at immunstoffer tetter igjen thyreoideahormonreseptorene hos de syke. Samme sier forresten også vipdx som samarbeider med ogs tester for WPI. www.vipdx.com trykk på tabben for cfs

Diskusjoner i bmj.com og "expert patient"-dream or nightmare http://www.bmj.com/cgi/content/full/328/7442/723

Januar 09: Sonjas stoffskifteforum er på en ny server nå og de legger inn det som var krasjet samt flere gamle backups. Mer å lese i. Pasienterfaringer kan gi masse input.
http://www.sonjas-stoffskifteforum.info/

Desember08: Sonjas stoffskifteforum har krasjet igjen, dessverre.

Helse-Hanssen med ny blogg. http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=521232
Merk at han vil ha tilbakemeldinger om samhandling i helsesektoren, men mange som skriver i bloggen hans skriver om masse annet og sin sørgelige historie. Han vil ha innlegg om samhandling innefor helsevesenets forskjellige nivåer osv, gjerne ang. dem med flere diagnoser. Det fins forresten et sted hvor man kan skrive og det blir ikke lagt ut på nett:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandlingsreformen/skjema-send-inn-samhandlingstips-til-bja.html?id=525196
Se også pressemelding http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/Pressesenter/pressemeldinger/2008/bedre-og-mer-effektiv-pasientbehandling.html?id=538546
En skriver om at det tok 8 år å få diagnosen lavt stoffskifte, og beskriver møtet med helsevesenet og at man ikke blir frisk av en liten pille på ett blunk.

En interessant blogg av en lege som praktiserer medisin a la Balderklinikken, eller i den retningen, i USA http://www.montanaim.com/blog/2008/05/oprahs-thyroid.html

Enda en samleartikkel i diskusjonen om man skal  behandle  subklinisk hypothyreose:
http://edrv.endojournals.org/cgi/rapidpdf/er.2006-0043v1 de nevner at TSH er ikke ett stoff, men mange isoformer og prøvemetodene tar med  mange  eller få av dem, slik at referanseområdet blir for stort, samt at anti-TPO målingene ikke får med 20% av dem som viser forandringer på ultralyd (hashimotos vises som kjent først på ultralyd eller biopsi, som er enda mer nøyaktig)

aug.07: fra http://jcem.endojournals.org/rep.shtml  Dobbel-blindtest viser at ft4 i øvre normalområdet er bedre enn  bare midtpå ved substitution. Her brukte de pasienter med sentral hypo (de med lav TSH pga at hypofysen ikke lager nok av det). Artikkelen kan være noe å henvise til av pasienter hvor legene vil senke dosen og ft4 er midtpå eller lav.....
enda et innlegg i debatten om øvre grense for normal TSH: http://jcem.endojournals.org/cgi/content/abstract/jc.2007-0287v1
enda en ny artikkel om ting ang. thyreidea, her om peroxid 
http://jcem.endojournals.org/cgi/content/abstract/jc.2007-0660v1
http://jcem.endojournals.org/cgi/content/abstract/92/9/3436om jern og hypothyreose

juni07 NTF har et samarbeide med Norsk Senter for Telemedisin, og medlemmer kan delta i et pilotprosjekt i Min Helsebiografi. http://www.ebiografi.no/omeBiografi.html http://www.ebiografi.no/lansering.html  http://forskning.ebiografi.no 

Tysk undersøkelse for å finne normalverdier på TSH i en befolkning. Merk at de her har gjort ultralydundersøkelse av thyreoideakjertelen på alle personer som ble brukt i referansepopulasjonen. Forresten er det mye vanligere å gi folk ultralydundersøkelse ved mistanke om lavt stoffskifte i tyskland, man ser at ødelagt vev er hypoechoisk. Her Og resultatet? TSH 0,25 - 2,12 mU/l
Og pasientene? Ja, de fårfaktisk thyroxin når TSH er gått over TSH 2,12 eller 2,5 på mange steder i tyskland.

Oversiktsartikkel  i fulltekst om spørreundersøkelser om hvordan pasienter med thyreoideasykdommer har det http://www.eje.org/cgi/content/full/154/4/501

Hyper, og behandlet med neo-mercazole, men TSH er fremdeles lav? De har nå funnet antistoffer som gjør at TSH forblir lavt lenge.

http://www.suite101.com/article.cfm/graves_disease/88875 The TSH nightmare
But recent studies show that there is another reason for TSH to be suppressed. Researches in Amsterdam have found that TSH receptor antibodies, even the blocking kind that cause hypothyroidism, may trick the pituitary. The pituitary gland is thought to also have TSH receptors. Besides getting its orders from the hypothalamus, TSH receptors in the pituitary tell it if TSH levels are adequate. Just as TSH receptors located on thyroid cells get tricked by TSH receptor antibodies, TSH receptors in the pituitary gland recognize TSH receptors antibodies as if they were TSH. Thinking there is a high concentration of TSH in the blood (when there are actually high antibody levels and no TSH), the pituitary thinks we’re hyperthyroid and quits secreting TSH.
What a nightmare for thyroid patients. It’s no wonder that after treatment for Graves’ disease, many patients end up complaining of hypothyroid symptoms only to be told that their labs indicate that they’re hyperthyroid. What can be done about this? Insist that your doctor monitor you with levels of thyroid hormone, preferably levels of free T4 and free T3. Also insist on being tested for TSH receptor antibody levels.
Source: LJ Brokken, et al, “Suppression of serum TSH by Graves’Ig: evidence for a functional pituitary TSH receptor,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Oct 2001, 4814-4817.
http://www.hotthyroidology.com/editorial_121.html "Most clinicians will be aware of the fact that TSH levels can remain low, despite clinical euthyroidism and normal concentrations of T4 and T3, in patients treated for Graves’ hyperthyroidism."
http://jcem.endojournals.org/cgi/content/abstract/88/9/4135 Thyrotropin Receptor Autoantibodies Are Associated with Continued Thyrotropin Suppression in Treated Euthyroid Graves’ Disease Patients
http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/86/10/4814 Suppression of Serum TSH by Graves’ Ig: Evidence for a Functional Pituitary TSH Receptor "Antithyroid treatment for Graves’ hyperthyroidism restores euthyroidism clinically within 1–2 months, but it is well known that TSH levels can remain suppressed for many months despite normal free T4 and T3 levels."

Jeg har lagt ut side om lavkarbo-eller lavglykemisk kosthold som er interessant for stoffskiftet. Det står også om omega-6 og omega-3 fettsyrer og hva de gjør.

Mange pasienter forteller at de ikke tåler mer enn littegrann jod, at de reagerer på jod i vitamintabletter. Det er både i USA og i  tyskland. De har til og med en offentlig petition om at jodinnholdet i matvarer skal deklareres. Noen tåler heller ikke å oppholde seg ved havet pga. jod i sjøluft.
Hvis man sjekker pubmed (hvor man sjekker for peer-revieved artikler, altså artikler av en viss kvalitet) så er det listet opp en del artikler om at pasienter blir verre av jod, og at antistoffer går opp, og at det blir flere tilfeller av autoimmun thyreoditt, for eksempel i Danmark hvor  de hadde noen byer som prøvekluter på hva som skjer hvis en by får mer jod i saltet og en annen by mindre. her Det konkluderes med at 150 µg (det som er i en multivitamintablett) er ok men pasientene  på forumene forteller at det er for mye for dem. Bruk Sana-sol istedenfor.

Bmj 22.april har en artikler om internettsamfunn og helse. http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/332/7547/925?ehom  Konklusjonen er at feil opplysninger på forumene ble ganske fort korrigert i umodererte forums.

Legemiddelverket: http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____19310.aspx 
Spesielt godkjenningsfritak endres til en notifiseringsordning(08.02.2006) Fra 1. mars trenger leger/tannleger ikke lenger søke Statens legemiddelverk på forhånd ved forskrivning av legemidler uten markedsføringstillatelse. For veterinære legemidler gjelder den gamle ordningen fortsatt.
Ordningen med spesielt godkjenningsfritak blir nå endret til en notifiseringsordning. Det betyr at alle legemidler som er godkjent i EU/EØS, USA, Canada og enkelte andre land, nå også kan selges i Norge uten at Statens legemiddelverk må godkjenne det på forhånd. - Målet er at ordningen skal gjøre hverdagen lettere for både leger, pasienter, apotek og Statens legemiddelverk, sier seksjonsoverlege Marianne Klemp Gjertsen.
Tidsbesparelse for pasientene
Årlig mottar Statens legemiddelverk rundt 40 000 søknader/resepter om spesielt godkjenningsfritak for legemidler uten markedsføringstillatelse. Fra legen har sendt søknaden til Statens legemiddelverk og til den er behandlet og besvart skal det gå inntil 14 dager. Innen medisinen når ut til pasienten har det gjerne gått mer enn tre uker. Med den nye ordningen kan legen skrive ut en resept på spesielt godkjenningsfritak og sende pasienten direkte til apoteket. Apoteket bestiller så legemiddelet og kan ha det klart for pasienten i løpet av 2-3 dager.
Sikre norske pasienter tilgang til legemidler fra samarbeidsland
Norge er et lite land og mange legemidler markedsføres ikke her, selv om de er godkjent i andre europeiske land. Ordningen med spesielt godkjenningsfritak kom opprinnelig i stand for å gi norske pasienter tilgang til slike legemidler. - Vi er en del av et bredt internasjonalt legemiddelsamarbeid, og hvis et legemiddel er godkjent i Spania, er det ingen grunn til at ikke norske leger/tannleger også kan forskrive legemiddelet til sine pasienter, sier Gjertsen.  se også http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16690.aspx 
Dette vil gjelde dem som bruker Armour og lignende, og merk at mange vanlige medisiner er på registreringsfritak, slik som thyroxin-natrium uten laktose, hydrocortison, jernsprøyter med mer. Det koster produsenten mange titusener kroner å være registrert i Norge. Man kan også prøve stoffskiftemedisiner som brukes i andre land hvis en vil, men jeg skulle tro at man må betale det selv. I England sier mange pasienter at de tåler Eltroxin fra Goldshield bedre. Det er et vanlig levothyroxinpreparat. De har flere merker der. Noen har det dårlig på de andre merkene.

Adekvat medisinsk behandlet, men sliter fremdeles med symptomer? Vanskelig å forklare det til noen, til og med i helsevesenet? Her står ihvertfall noe offisielt. Det er et prosjekt på gang på Blefjell sykehus, Lærings-og Mestringssenteret. De skriver at 
Tradisjonelt har de somatiske aspektene ved hypotyreose fått størst plass i faglitteraturen.  LMS arbeider med rehabilitering og opplæring i opplegg som har som målsetning å bedre hver enkelt brukers egenmestringsevne.  Med dette utgangspunktet ser vi det som sentralt å utvikle kunnskapen om hvordan det er å leve med hypotyreose.
Målsetningen er å øke kunnskapen om den kliniske gruppen som har diagnosen.  Hensikten er å utvikle kunnskap som kan bidra til et bedre behandlings-, opplærings- og rehabiliteringstilbud. 
Subjektive erfaringer og opplevelser ved det å leve med hypotyreose i hverdagen undersøkes ved hjelp av kvalitativ metodikk.  Samtidig vil vi benytte anerkjente og standardiserte kartleggingsinstrumenter for psykologiske forhold (spørreskjema).
Arbeidet med prosjektet startet i 2005 og fortsetter ut 2006.Brita Rønning Psykolog / prosjektleder

Fra Kris:  InnleggSkrevet: Ons Apr 19, 2006 3:09 pm   Tittel: Nytt forum: Jeg har nettopp åpnet et nytt forum; Oasen
Forumet er et likemannsforum for mennesker med ulike kroniske sykdommer. Etter hvert har jeg sett at mange av temaene vi er opptatt av er de samme uavhengig av diagnose - og at vi har mye å tilføre hverandre av informasjon og kunnskap.
Selve forumet er skjult for andre enn registrerte. Jeg håper det vil bidra til en trygg og støttende atmosfære, siden ingen andre enn medlemmer kan lese hva som blir skrevet.
Tanken min var altså å lage et forum hvor kronisk syke og deres pårørende kan gi og få informasjon og støtte av hverandre, både relatert til selve sykdommen og til generelle forhold rundt det å være kronisk syk. Det er ment som et supplement til de ulike diskusjonsforaene som har spesielle sykdommer/tilstander som tema. Jeg håper du vil være med og bidra! Very Happy
kris Very Happy http://www.stoffskifte.info/ 

Fantastiske bilder fra Tsjernobyl, Elena har vært der mange ganger og tatt bilder i området. http://www.angelfire.com/extreme4/kiddofspeed/chapter1.html 
Her til slutt er det et kart over områdene som er stengt, det er to nesten adskilte områder. http://www.angelfire.com/extreme4/kiddofspeed/chapter47.html 

Enda en tysk pdf som sier at en TSH på over 2 kan være unormal. Og om emnet lav TSH ved thyroxinbehandling. HER pdf Funnet på et tysk forum.

1.-5.april 06 Europeisk endokrinologisk kongress pågår. Her er en oversikt over emner om stoffskiftet http://www.euro-endo.org/ece2006/programme/posters/poster_thyroid.html

--------
Svar fra Dr. Peatfield på www.thyroid-disease-org.uk og på http://thyroid.about.com/od/newscontroversies/a/peatfieldapr06.htm 
------------
Grupper av  stoffskiftepasienter  i England har  kampanjer på gang igjen, denne klager de på legenes arroganse og at legene er for uvillige til å behandle dem for lavt stoffskifte. her og  Her Andre grupper der synes det er synd at man angriper legene siden det ikke inviterer til samarbeide.
Weetman skrev tilbake, i en artikkel som står i medscape her: http://www.medscape.com/viewarticle/524955

Han sier at pasientene somatiserer, noe som fikk Mary Shomon til å skrive en artikkel om at han sier det er bare i hodet på pasientene.

Finsk blog av en stoffskiftepasient http://www.kutina.fi/blog/ Hun skal hjelpe Edna Kyrie å omarbeide www.thyroidhistory.net Hun skrev også til USA, FDA her

Normal TSH er 1,18 samt at øvre grense er 2,5  her

Svenskene senket TSH-grensen til 4: PDF her Jeg synes de kunne godt senket den til 3, eller 3.6 slik som i Norge (Hormonlabben Aker) og Danmark når man ser grafen med tallene fra Sverige.
PDF fra Tyskland her, de sier at man burde behandle subklinisk hypothyreose også. De nevner konkret den nye grensen på 2,5 for normal TSH. Dette ble det jo snakket om på en konferanse med den europeiske endokrinologforeningen i Istanbul. Her er en posting på EYR som bekrefter dette.
Enda en tysk pdf her med resultater av en tysk studie av 1488 friske mennesker, her ble referanseområdet  på TSH 0,25-2,12, ft33,8-7,0 pmol/l, ft4 8,3-18,9 pmol/l.
Skottland: har senket grensen til 2.5 allerede. Posting på forum
Husk Endo-society sin statement fra 2004 om at de senker øvre grense til 2,5.

Husk viktigheten av B-12. Her er noe å minne oss om dette, fra Brain talk communities forumet Her og her og her

Ferritin må være mist 50-70! Ellers har man diverse symptomer på hypothyreose og annet, men det er lavt ferritin, samt at man sannsynligvis ikke tåler doseokning på levaxin. De fleste som ikke tåler thyroxin på thyroid.about.com forumet hadde lavt ferritin når de ble spurt. Her siteres en artikkel i ajcn  på thyroid.about.com forumet

Jeg klagde engang på at de danske legene anbefalte jodtilskudd, og at jeg reagerte på det fordi vi med autoimmun thyreoditt vanligvis blir mye dårligere med jod.
Vel, nå har de publisert flere artikler om at det blir mindre autoimmun thyreoditt hvis man begrenser folks inntak av jod. Pubmed citation trykk på related articles linken til høyre for å få fram de andre artiklene.

Spennede side fra en scleroderma-side hvor de lister opp mange symptomer og sykdommer som kommer av lavt eller høyt stoffskifte og autoimmun stoffskiftesykdom her. De nevner også at jod trigger antistoffer.

Nytt!

Det ser ut som om vi og barna våre har blitt holdt på for lave doser vitamin D, og frykten for overdoser er overdrevet fordi de kommer fra et par eldgamle rapporter der de brukte syntetisk D2. D3 cholecalciferol er det ordentlige vitamin D. Doser på 100 000 enheter over lengre tid er nå prøvd, og dessuten får vi i oss mere enn det hvis vi er ute i sola, men der er vi ikke lenger fordi det hat blitt så farlig... Det er nå veldig mange vit. artikler om vitamin D ute. Vieth i Kanada er en foregangsmann her. Tast in Vieth i www.pubmed.com .
Vitamin D er mer et hormon. Det normaliserer immunforsvaret og hjelper mot kreft og depresjoner og noen som har hypothyreose-symptomer til tross for normale verdier har gentlig for lavt vitamin D3.
Prøven heter 25-OH vitamin D og endokrinologene er nå blitt obs på det og tar nå prøver.
Her noe fra Tromsø-studien, Jorde og fler: Neuropsychological function in relation to serum parathyroid hormone and serum 25-hydroxyvitamin D levels The Tromso study  I Tromsø får nå forsøkspersoner 150µg (6000 enheter) Vitamin D3 om dagen: artikkel i Nordlys
Noe fra british medical journal: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7490/524 og kommentarene er enda mer spennende. Alle norske IP-adresser har forresten fri adgang til bmj.
Mer enn 50 mikrogram (mer enn 2000IE) trengs for å kunne ta opp nok kalk for de som har osteoporose: http://www.nutrition.org/cgi/content/full/133/12/4063 litt lenger ned på siden. 50µg er øverste grense for anbefalt daglig dose der. Her er dagsbehovet oppgitt til 5 mikrogram. Det skulle ikke forundre meg om ikke øveste grense her er satt til 10 mikrogram. 10 mikrogram (400IE) er det som er i 5 ml tran, men prøv selv, en teskje som anbefales er vesentlig mindre enn 5 ml i et målebeger fra apoteket.....lommelegen. no sier at 5 mikrogram er dagsbehovet, altså vil mange måle ut en halv teskje som da vil gi ca 2µg.
Mange nye kalktabletter inneholder nå 5 eller 10 mikrogram vitamin D3 men lommelegen.no advarer fremdeles mot at man tar ekstra vitamin D (for eksempel fra kalktabletter) hvis man allerede tar et multivitaminpreparat. I lys av nyere forskning bør man ta begge deler.
Mennesker med sarkoidose og visse nyresykdommer tåler ikke vitamin D3 så alle kan ikke ta det.
Ikke ta vitamin D2, ergokalsiferol, det er bare halvparten så virksomt og står bak alle rapporterte overdoserapporter og det blokkerer delvis for vitamin D3.

Medscape.com har flere artikler (samleartikler) om vitamin D, og der nevnes skandinavisk forsking. Man må logge seg inn (gratis)
http://www.medscape.com/viewarticle/500874_print
"Despite the described limitations, plasma 25OHD measurements are at present considered the best method for describing vitamin D status in various risk groups, including elderly people living at home and those in sheltered homes for the elderly or nursing homes, in order to establish the need for supplementation or dietary fortification"    "To prevent falls and fractures among weak, elderly individuals in nursing homes or other geriatric institutions there is good evidence to support a general supplementation with 20 μg (800 IU) of vitamin D in combination with 1000-12 000 mg of calcium based on results from France and Austria.[88,96-98] This will raise plasma 25OHD, suppress plasma PTH, reduce bone turnover, improve muscle force, decrease sway and tendency to fall, improve bone strength and prevent fractures " Vitamin D and the Elderly  Leif Mosekilde, Danmark
Det er ofte nødvendig å printe ut artikler i Medscape i firefox nettleseren (pga.bredden)

Group e thyroid forum flyttet http://mediboard.com/groupee/forums/a/frm/f/150103281 eller bare http://mediboard.com/groupee

Sonjas thyroid forum flytter til ny server. http://www.xlpluss.no/thyroforum/index.php

http://www.thyroidmanager.org/thyroid_news.htm " Refence values of serum TSH in humans:  Confusing data!
Two recent publications report 95% reference values for serum TSH of which the upper-normal level differ considerable. Thus while the NACB guide lines suggest a limit of 2.5mU/L (see below), Jensen et al. (see below) find a value that is not different from the ones that we still use i.e. 4 mU/L."

Artikler om Hegge: http://www.dagbladet.no/dinside/2004/10/18/411696.html
http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/09/11/407914.html

Bruk Emmas kalkulatorer! http://www.emmagx.pwp.blueyonder.co.uk/calculator2.htm

sjekk også mange nye sitater på http://www.thyroid.org.au/Information/TestingQuotes.html

Sjekk denne: nytt TSH-referanseintervall anbefales 0,4-2,5
"
The New TSH Reference Range (0.4-2.5 mIU/L) Dr. Carole Spencer began the program with a discussion of the clinical implications of the new thyroid stimulating hormone (TSH) reference range proposed in the consensus guidelines from the National Academy of Clinical  Biochemistry (NACB) (www.nacb.org). She focused on how to interpret TSH values used to diagnose thyroid dysfunction and monitor levothyroxine therapy.
NACB guidelines.
The within-person variability for TSH is much narrower than the betweenperson variability represented by the population reference range that is cited on laboratory reports. The new NACB guidelines recommend how to select individuals for determining the TSH reference range using the presence of thyroid autoantibodies—particularly thyroid peroxidase antibody (TPOAb)—as a critical exclusion criterion.
There is consensus that the mean TSH value of euthyroid individuals lies between 1.0 and 1.5 mIU/L and that the lower TSH reference limit is about 0.4 mIU/L. If TSH values conform to a Gaussian distribution, then the upper limit would be ~2.5 mIU/L. The NHANES III population survey, however, found that TSH reference limits for different subpopulations were typically skewed above that limit. The NHANES data also suggest that this skew results from the inclusion of individuals with occult thyroid autoimmunity that are not necessarily detected with current TPOAb methods.
As a result, the TSH upper reference limit that appears in laboratory reports is inaccurate, and this led to the new NACB guideline stating that most healthy euthyroid persons have a serum TSH concentration below 2.5 mIU/L. Ambulatory patients with a TSH greater than 2.5 mIU/L, confirmed with a repeat measurement after three weeks, may be in the early stages of thyroid failure, especially if TPOAb is detected. Another NACB guideline recommends a target TSH range of 0.5 to 2.0 mIU/L for levothyroxine replacement therapy."

http://www.endo-society.org/news/endocrine_news/2004/thyroid-april2004.cfm
Der står det også: "Symptoms and T4. So why do some hypothyroid patients feel bad and have many symptoms while on T4 alone? Possibly, these patients may not be on a dose of T4 that will maintain TSH at a level consistent with euthyroidism. Another possibility is that some patients just feel better when they are hyperthyroid and will complain of symptoms when brought to a euthyroid state. "

Mange pasienter blir ikke bra: http://www.hotthyroidology.com/ausgabe.php?ID=135 De kommenterer også T4/T3 forsøket men når vi leser tabellen med data, så er det klart at nesten alle pasienter er undermedisinert fra før. FT4 bør jo være høyt innenfor referanseområdet før man legger til T3. Det er også kjent fra før at de attpåtil senket thyroxindosen i forsøket og erstattet den med Liothyronin. Nå er det slik at T3 senker TSH og FT4 slik at man må allikevel opp i før-dosen eller mer for at ikke FT4 skal komme i nedre halvdel av referanseområdet eller endog lenger ned. De vil ikke ta inn over seg at TSH veldig ofte blir 0 når man tar nok medisin, men fremdeles med FT4 og FT3 innenfor referanseområdet. Internett er fullt av personer som har det slik , les i forumene, men legene tillater ikke nok medisin pga. den hellige TSH. I gamle dager doserte man etter symptomene, og da var også dosene dobbelt så høye som nå.

-----------Endelig en forklaring på hvorfor mange har det bedre på Armour (naturlig gammeldags skjoldbruskkjertelekstrakt fra svin som var i bruk i 80 år før alle ble satt på levo-thyroxin-natrium): Legemidlers kiralitet (molekyler er speilvendt eller ikke, slik som når noen gir deg venstre hånda for å hilse. Hendene er like men...). De naturlige stoffer er alltid helt rene. Levo(=de prøver å lage en venstredreid thyroxin) er åpenbart ikke så rent siden mange i utlandet beretter om store forskjeller når de prøver forskjellige merker. Norsk link: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=855094

Er bakterier årsak til all autoimmunitet, og kan det stoppes med antibiotika? En del tyder på det. http://www.immed.org/reports/treatment_considerations/TreatConsid-Report-1.html og http://www.thyroid-info.com/articles/brownstein.htm
Dessuten skrives det en del om borreliose og de medfølgende bakterieninfeksjonene og forbindelsen med hypothyreose. Se UK delen av Mary Shomons forum diskusjon om Dr. White og mørkefeldtsmikroskopi.

Interessant webside av kvinnelig lege i England, omtrent i samme gata som Balderklinikken her. http://www.drmyhill.co.uk

Artikkel i Lancet om hypothyreose: Volume 363 Issue 9411 Page 793.

Mars 04: Debatten raser videre. Nå skriver noen leger at TSH under 10 ikke skal behandles. Det er selvsagt masse kommentarer til det. Eyr refererer til en artikkel i JAMA . http://www.uib.no/isf/eyr/2004q1/016613.html
http://thyroid.about.com/cs/hashimotos/a/subclinical.htm Dette stemmer heller ikke med AACE og thyroidtoday sine innlegg. Heller ikke med hva leger som kjenner sine paseinter godt sier. http://www.uib.no/isf/eyr/2002q1/009210.html
Am med. news er heller ikke enig og sier at det er stor uenighet og anbefaler behandling for subklinisk hypothyreose. http://www.ama-assn.org/amednews/2004/03/01/hlsa0301.htm
Hva er egentlig sublikinisk hypothyreose? Etter dette er det å være alvorlig hypo, men før man faller i myxødenkoma. Skremmende.
Det er for lengst slått fast at kolersterol går opp allerede ved en TSH på 2. Dessuten fins det mange artikler om hjerte og thyreoideahormoner, de virker som antioxydanter og beskytter mot oxydering av kolesterol til frie radikaler etc. Endokrinologer er neppe hjertespesialister se det ut som.

Hypothyroidism and Muscular Respiratory Failure Successfully Treated With Liothyronine medscape artikkel
Graves' Disease and Stiff-Person (Stiff-Man) Syndrome

Nytt referanseområde i Amerika: under 2,5!
http://www.aace.com/pub/tam2003/explanation.php De henviser til NACB guidelines, som også skandinaviske lab. henviser til i norip-prosjektet http://www.furst.no/norip/ . Det er NACB guidelines som Trine Bjøro brukte og Hormonlabben satte ned TSH -grensen til 3,6 den gang.
Mange lab i Norge har fremdeles 4,5 som grense.

November ny link fra amerika: http://www.thyroidtoday.com sponset av legemiddelindustrien, målgruppe er leger, altså ikke et pasientnettsted.
Der gjentas i et dukument fra september 03 (pdf) om de nye grensene 3 og at det i framtiden går ned til 2,5. "Issues in Hypothyroidism:Prevalence, Diagnosis &Critical Therapy Considerations Expert Commentary by James V. Hennessey, MD, Associate Professor of Medicine, Division of Endocrinology, Brown Medical School; Hallett Center for Diabetes and Endocrinology, Providence, Rhode Island" "The upper limit of normal for TSH remains the subject of much debate. Currently, the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) recommends an upper reference limit of 3.0 mIU/L (therapeutic target range 0.3–3.0 mIU/L)1 and the National Academy of Clinical Biochemists (NACB) currently recommends an upper reference limit of 4.0 mIU/L (reference range 0.4–4.0 mIU/L; therapeutic target range 0.5–2.0 mIU/L),7 but states that in the future they expect that the upper reference limit will be reduced to 2.5 mIU/L.Many labs using older equipment
use even higher upper reference limits (=5 mIU/L). However, it is likely that recommended upper reference limits may be lowered in the future, as most (>95%) of euthyroid individuals have TSH values between 0.4 and 2.5 mIU/L.7"

Okt. Det er en del pasienter som lurer på om de har Borreliose:
http://forums.about.com/ab-thyroiduk/messages?msg=2028.1 (meld deg på i forumet gratis) mere å lese fra Dr. Wright som fikk borreliose selv: http://www.geocities.com/guaiwhey/andrew1.htm http://www.cfsyndrome.com/drandrew.html

juli 03 i thyroid http://www.medscape.com/viewpublication/906 er det en artikkel i nr 4 for 2003 som staver ut hvor mye Levaxin er trygt før fare for osteoporose. http://www.medscape.com/viewarticle/456961 Det er gratis å registrere seg.

Denne ovenstående artikkelen (hvis man trykker på linken for utskriftsvennlig format) er for stor for printeren, hvis man downloader den enkle mozilla firefox minskes siden automatisk . www.mozilla.org www.firefox.no

Se også http://www.medscape.com/viewarticle/417948_print som sier hvor FT4 bør ligge - et sted i den øvre halvdelen av referanseområdet.
Det som ikke står der er at Ferritin skal være nær 100 og antistoffer bør slås ned med selen for å føle seg optimal.

nytt mai 03 http://www.furst.no/norip/ skandinavisk standardiseringsprosjekt for laboratorier
og linker fra norsk side til nacb om standardisering av thyreoideaprøver http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=13348 som jeg har skrevet om her på denne siden før. TSH normen kan gå ned helt til 2,5 i fremtiden. Årsaken er at man har tatt med personer med thyreoidea-sykdom før i referansegrunnlaget. Nå må de svare på om de har det selv eller familiemedlemmer har det, og at man ikke tar med personer med høye antistoffer.

april 03 bra artikkel på http://www.medscape.com/viewarticle/433853 (registrering på medscape er gratis) Trykker man på printable version får man alltid hele artikkelen på en gang i medscape.

feb.03 Sjekk ut disse nyhetene: http://www.thyroidmanager.org/thyroid_news.htm

Serum thyroid stimulating hormone in assessment of severity of tissue
hypothyroidism in patients with overt primary thyroid failure: cross sectional survey
Christian Meier, Peter Trittibach, Merih Guglielmetti, Jean-Jacques Staub, and Beat Muller BMJ 2003 326(7384): p. 311-312
http://bmj.com/cgi/content/full/326/7384/311?ct
"TSH is a poor measure for estimating the clinical and metabolic severity of
primary overt thyroid failure. This is in sharp contrast to the high diagnostic accuracy of TSH measurement for early diagnosis of hypothyroidism."

For mye vitamin A ikke bra : http://www.mercola.com/2003/feb/5/vitamin_a_bones.htm

Januar 03: Amerikanske endokrin.selskap senker TSH-referanseområde til 3,0:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11357.html
fra http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/thyroiddiseases.html

Selen senker Anti -TPO : http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/87/4/1687 klikk på "abstract" hvis du ikke får lest fullversjon

Artikkel om T4 og T3 medisin pubmed artikkel

Thyroid Australia kommenterer HUNT-studien: http://www.thyroid.org.au/Information/NormalTSH.html

Nye lab-referanser på trappene
I Prevalens av hypothyreose og hyperthyreose i Nord-trøndelag var det referert til http://www.nacb.org/monograph/Thyroid_index.htm (ikke online lenger) som var et tidligere utkast til NACB og hormonlabben innsnevret referanseområdet til TSH til 0,5-3,6. Det nye er at de med antistoffer ikke skal inngå i referansegruppen (men de har en veldig høy cutoff, jeg ville glatt blitt med enda så syk jeg var) og heller ikke referansepersoner med thyreoidea-sykdommer i familien. HUNT-studien hadde ikke noe rubrikk for dette på skjemaet sitt. Det endelige referanseområdet blir nok ca 2,5. Pasientene har lenge sagt at over 2 føler de seg ille så det blir nok nærmere sannheten snart håper vi.
Det neste skritt var 4 pdf'er på Draft Guidelines in Development og nå
de ferdige retningslinjer (nokså uhåndterlig i mange små biter) på http://www.nacb.org/ (Word-dokumentene av dette er noe bedre håndterlig siden man kan kopiere og lime fra dem) Spør om labben din snart skal følge dem hvis de ikke har satt ned referanseområdet til 3 eller 3,6 eller deromkring. De må selv finne over 100 normale personer og lage egen skala. Forresten heter det ikke normalområde lenger, det er foreldet. Referanseområde heter det.

Pasienter med mistenkt autoimmun binyrebarksvikt - meld dere, det er et forskningsprosjekt på Haukeland Sykehus som skal kartlegge (og diagnostisere) alle pasienter i helseregion Vest og Norge forøvrig: se autoimmun side
Stoffskiftet og Hun:Artikkel i Helsenytt for alle: www.helsenytt.no http://www.helsenytt.no/artikler/hun_stoffskiftet.htm

Oktober 02 følg med på www.nacb.org , de jobber med nye standarder for lab. AHUS og hormonlabben har innsnevret referanseområdet for TSH på grunn av dette.
3.september: Ny hjemmeside om hypothyreose: merete
Addison-foreningen har tilføyd chatte-side og gjestebok og bladet ligger ute som pdf: www.addison.no
August 2002: Wanja Wennerstøm har opprettet en ny norsk gruppe på msn om hypothyreose! http://groups.msn.com/Browse?CatId=86 "Jeg har opprettet 2 grupper på msn. De heter HypothyreoseNorge og skal ligge under helse og velvære. TurnerSyndrom Norge skal ligge under helse og velvære, kvinners helse. Er det noen som har stoffskifteproblemer eller jenter/ kvinner eller foreldre med barn som har Turner Syndrom så er det bare å bruke gruppen. Det finnes jo ikke ei norsk diskusjonsgruppe for hypothyreose og Turner Syndrom. Jeg synes det er viktig å samle folk som har samme helsesituasjon eller har barn med samme helsesituasjon i en norsk diskusjonsgruppe. Når ingen vil opprette en norsk newsgruppe for hypothereose og Turner Syndrom så har jeg opprettet en på msn.--
Wanja og Pippi http://home.c2i.net/w-279294/"

19.-22.juni 02 En konferanse med foredrag om endokrinologi : http://www.endo-society.org/scimeetings/index.cfm Det er mange "abstracts" (sammenfatninger) man kan lese her.

NYTT!!
Juni 02: På møtet 6. juni fortalte Ingrid Norheim om flere nye artikler i Tidsskriftet for legeforeningen. oversikt Tidsskriftet Se i nr 9 og 10 for 2002. Det er mange artikler og også leserbrev og bokomtale.
Her er en: 10/2002 20. april Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag
Hun nevnte at man etter denne undersøkelsen senket referanseområdet for TSH fra opptil 8 til 3,6 i Norge (gjelder ihvertfall Aker Universitetssykehus Hormonlabben). Normalverdier når man tar thyroxin er 0,5-1,5. Det framgår av ovenstående artikkel om HUNT-undersøkelsen at de nye NACB -retningslinjer for laboratorier gir snevrere referanseområde og alle lab. i Norge bør endre referanseområde. http://www.nacb.org/ Det nye er at personer med bestemte antistoffer og de som har synlig eller følbar forstørret kjertel og de som har thyroidea-sykdommer i familien ikke skal inngå i referansegruppen som bør være på minst 100 personer.
Se mitt referat fra et foredrag av Ingrid Norheim på siden tips 
12 april: Hva kommer autoimmune skjoldbruskjertelsykdommer egentilg av? Noen sier infeksjoner, noen sier gluten. artikkel  artikkel
5.april ny link: http://www.endo-society.org/pubrelations/summaries.cfm
Selen stopper autoimmun thyreoditt artikkel
Siste nytt 14.februar: Naturethroid now available in Europe!!!(jeg tror den ikke er lenger online)
Se også thyroid about UK message (les f.eks.som gjest)
Er interessant for oss i Norge pga.EØS-avtalen. rundskriv legemiddelverket
Om hvordan engelske apotek får tak i Armour: thyroiduk. message (du kan lese som gjest)
Ny artikkel JCEM
Siste nytt: 27.januar 2002
En norsk lege setter spørsmålstegn ved referanseområdene for thyroidea-prøvene! Eyr innlegg
Eyr hovedside
Ny webside, mest for å støtte Dr Derry (4.2.2002)
http://www.bites-medical.org/

PDF av studie som viser hva gjennomsnitt TSH er i Amerika: (NHANESIII) PDF her


Mary Shomon lager nyhetsbrev, se http://www.thyroid-info.com/news/mayjune2002.htm

Der finner du et referat om hva Dr Toft som oppfant TSH-testen sa, han har hele tiden motarbeidet de som snakket varmt om T3. Han sier blant annet at man når man begynte å behandle pasienter med syntetisk T4 alene da følte bare veldig få seg bra og man begynte å gi dem store doser thyroxin i mangel av T3 for å lette deres hypothyreose-symptomer... Låter kjent? Etterpå har jo legene glemt alt dette og gitt lykkepiller til alle som ikke var bra, og gitt dem mindre thyroxin. http://www.thyroid-info.com/articles/toftchange.htm http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0003/ea0003s40.htm


Sjekk ut min samling av mailing-lister og forums!

(Best på bredbånd, tar mye tid å lese)
mary shomon forums Masse trafikk. Også info om binyrene (adrenal). Man kan stille den inn, fra bacic view til advanced view, da ser man 10 innlegg om gangen, husk å sjekke nederst om det er 11-20 osv. flere. Man kan også lete etter de man har lest hvis man vil gå tilbake. Det er oppe til høyre flere grupper å velge imellom. Hyper også.
Det er til og med en egen side for Europa, klikk på Visit related forums oppe til høyre på skjermen og velg Thyroid Disease UK. direkte link De på Thyroid UK skiller seg fra de amerikanske med at de innrømmer mere hvor dårlige de føler seg. Fordi de er i EU angår det oss hvilke medisiner som er godkjente der og helsevesenet og legeideologien har visse likheter.
Thyroid Listserv  fant jeg på Mary Shomons www.thyroid-info.com 
Sonjas thyroid forum norsk forum
schilddruesenliga.de klikk på Pinboard. Tysk. Det er forresten flere tyske webbaserte grupper,de hører til de forskjellige websidene, se min linksamling

http://sd-krebs.de/ Ohne Shilddruese leben travelt tysk forum

http://www.schilddruesenforum.at/index.php østerrisk forum
thyroid.nu Svensk.
thyroid and hormones
thyroid maelstrom noen ganger er Doc Don Michael der. Interessant.
yahoo womenwithhypothyroidism
yahoo hypothyroid

http://forum.thyroid-disease.org.uk/index.php 

http://www.medhelp.org/forums/Thyroid/wwwboard.html 
fatigue1 forum (les for eksempel som gjest)Veeeeldig interessant. Du finner flere thyroid-forums via linker der også.
addison forum
psycho-babble
candida talk
pit.disorders
News: alt.support.thyroid den originale, den eldste. Var der før www. kanskje man må aksesse den via google groups nå siden det er vanskelig å få tilgang til news-server via internettleverandørene.
Hormoner og hypo:http://forums.delphiforums.com/dietmenopause/start 

Og på norsk: gå til www.doktoronline.no der er det flere forum.
www.kvinnelegen.no er det et forum også, direkte link er http://www.kvinnelegen.no/board.htm

http://vg.transact.no/Thread.asp?GroupID=145&Group=Helse 

Denne side forutsetter egentlig at du vet bitte litt om hypothyreose. Jeg har masse linker for deg slik at du kan lære mer. Her er en forklaring på prøvene og TSH etc: blodprøver
Først som sist: Normale verdier er en TSH tett rundt 1, over 2 er suspekt hvis det er flere ganger slik(Tilfellige variasjoner er ikke uvanlige)og Fri T4 og Fri T3 øverst i hver sitt referanseområde. Hvis under halvveis er det ikke normal. Og antistoffer-- det fins tester for tre av dem- skal være under det tallet lab'en sier. Hvis du føler deg bra ignorer du tallene. Variasjoner kan forekomme. Disse er de 4 prøvene du bør be om hvis du lurer på om de er noe galt med stoffskiftet:
TSH
FT4
FT3
Anti-TPO eller flere antistoffer.

Om hypothyreose

Jeg vil liste opp noen symptomer på hypothyreose:(pasientene får kun et fåtall av symptomene)

trøtthet, hodepine, migrene, bihulebetennelser, hyppige forkjølelser, synsforstyrrelser, må knipe øynene sammen når det faller inn et skarpt lys, vansker med å svelge, hjertebank, fordøyelsesbesvær, promping, forstoppelse, tarmslyng, diarè, blærebetennelser, ufruktbarhet, nedsatt libido, søvnforstyrrelser, trenger ofte 12 timers søvn, vansker med å sove, kalde hender og føtter, tinnitus, nystigmatisme( øynene hopper liksom rundt), allergier, tåler ikke medisiner (pga nedsatt omsetning), asthma, utslett, akne, hjerteproblemer, hjerteklaffefeil, høy kolesterol, tumorer, forsinkede reflekser, cyster på ovariene og brystene, tørr hud, hårtap, tørt og flisete hår, ødemer, oppblåst ansikt, ansiktet henger som en påhengt maske, carpal tunnel syndrom (prikkende fingre), ledd-og muskelsmerter, smerter i brystet, forstørret tunge, tannkjøttproblemer, depresjoner, angst og humørsvingninger, tap av den ytre delen av øyenbrynene, gul farge på huden, dårlig hørsel og døvhet, tåler plutselig ikke kaffe lenger, husker dårlig og roter vekk ting("brain fog"), snakksalighet, ler i hytt og vær, mister interesse for ting man gjorde før,...
til slutt myxødemgalskap og myxødemkoma og død.

Det kan være vanskelig nok å få diagnose nå når det brukes blodprøver. Før, i gamle dager var legene trent til å diagnostisere hypothyreose ved hjelp av undersøkelse og å vurdere symptomene.
Problemet nå er at de stoler for mye på en prøve som heter TSH alene.

Vanligvis stiger TSH og man får en diagnose av den grunn. Men i mange tilfeller stiger ikke TSH over referanseområdet eller er veldig sen om å gjøre det.
Da har pasienten allerde hatt symptomer i flere år.
Med hypothyreose er det slik at 10-13% har antistoffer, både i norsk studie og amerikansk. Og mange er ikke diagnostisert, dessuten sliter mange med å få diagnose fordi referanseområdet er for stort. For å lage et referanseområde tar de blodprøver for noe annet de har for hånden, helt konkret nevner de kolesterol-blodprøver av alle ting, og tar prøver av dem ang. TSH etc, og så tar de vekk 2,5% i hver ende. Siden 10-13% ikke er fri for stoffskiftesykdom, blir med mine beregninger over halvparten av de med stoffskiftesykdom med i referanseområdet. Jeg mener det er mange. Referanseområdet ser f.eks. slik ut: for TSH er det 0,20-4,0 hos Fürst. (Til 3 på AHUS, før SiA) Ifølge en studie fant man hos pasienter forhøyet kolesterol ved TSH over 2 og samtidig antistoffer. Kolesterolet gikk ned ved forsøk med thyroxin. Før brukte man faktisk forhøyet kolesterol som test for hypothyreose. Så da kan man klø seg i hodet om nettopp valget av kolesterolprøve-blod er akkurat heldig for å fastslå et referanseområde forTSH. Forresten sier de som jobber i laboratorier at de alller fleste blodprøver for TSH for normale folk er på akkurat rundt 1. Det er altså mange med hypothyreose og mange som ikke har fått diagnose ennå.


Usenet og andre webforum

På internett fins det newsgrupper og deriblandt en som heter alt.support.thyroid. Computerworld artikkel Newsgrupper dinside artikkel
Hvordan finne dem? Du må abonnere på en news-konto. På Outlook eller Outlook Express trykker du tror jeg på Verktøy-knappen og der finner du valget Nyhetsgrupper. Nyhetsgruppene må configureres først. En server er for eks. news.c2i.net ellers fins det også news.start.no. og mange andre, kommer an på din internett- tilknytning.
Det kan bli dyrt å lese mange meldinger på grupper med mye trafikk så pass på...det kan lønne seg å åpne meldingene først og så lese dem frakoblet.
Du kan stille Outlook express til å merke mld. som lest etter 1 sekund eller 0, standard er 5 sek. Du kan stille visninger til å skjule leste meldinger slik at du kan bruke piltast nedover til å klikke og åpne alle meldingene og så klikke på de to små datamaskinene som snakker med hverandre og skru av forbindelsen. Ellers blir det dyrt.
For grupper med mye trafikk: Det er også lurt å stille inn OE til å laste ned bare 100 mld. om gangen, og å slette mld. etter 2 dager eller 5 dager ellers kan det fort bli fullt. Du kan jo alltid lese arkivet i google groups.
Best og billigst:Du kan også klikke på news.start.no eller det du har under mapper i Otlook Express og da dukker et vindu opp som heter synkroniser konto med en liste med newsgruppene dine. Der kan du laste ned f. eks. alle nye meldinger og det heter synkroniser konto. Funker ikke hvis du allerde har åpnet en gruppe. Må gjøres før du åpner noen gruppe. Det er nok den mest elegante løsningen, og aller billigst hvis du følger med i flere grupper.
Du kan laste ned fra flere grupper, f.eks. news:no.alt.mat og news:alt.food.vegan og alt.support.thyroid og frakoble og sitte og lese meldinger i for eksempel en time.
Når du skriver svar eller legger inn et nytt innlegg legges det inn i utboksen når du jobber frakoblet og etterpå kan du trykke på knappen send og motta i Outlook Express.
Nå går det også an å poste meldinger i google i vanlig webleser. Du går da om groups.google.no og taster inn alt.support.thyroid. Det er også der alle gruppers arkiv er. Du kan søke der, det er egen side til sånt.
søkeside
help
Alt dette gjøres online og er mye dyrere enn news-metoden på Outlook eller Outlook Express. (hvis ikke du har bredbånd da...Eller gjør det på jobben)
For å lese websider billigere kan man bruke trikset med å åpne stadig nye vinduer ved å høyreklikke på linkene tilde sidene man skal ha og velge åpne i nytt vindu. Så kan man stenge av nettilkoblingen (ved å klikke på de to små datamaskinene som snakker med hverandre og velge at man stenger av tilkoblingen) og så switche rundt blandt alle de sidene man har åpnet.
Men du kan også åpne mange sider og så stenge forbindelsen og så lese dem i loggen hvor de er ordnet etter dag og webområde.
Norske grupper inneholder såvidt jeg vet alltid no. i navnet. oversikt
En bra gruppe er no.fag.medisin.diverse Vi kan poste hypothyreose-spørsmål der inntil vi blir enige om egen gruppe, news eller webbasert.
Du kan kalle deg noe helt annet på news. Det stiller du inn i Outlook /Outlook Express. Og du kan putte "nospam" eller noe i avsenderadressen din da noen sender ut spam til de som poster på news. Vanligvis send-meg-5-dollar- pyramideopplegget.
Norske grupper er prippne på at man skal sette svaret under det man svarer på men ikke utenlandske. Det blir mye scrolling og man får musesyke. Her er www.usenet.no flere regler enda flere. aftonbladet artikkel
Se hvem som skriver: http://home.no.net/arneolav/njusprakt/index.shtml

Hashimotos thyreoditt

Er den vanligste årsaken til hypothyreose.
Det er antistoffer som angriper skjoldbruskkjertelen. Det fins 5 av dem mens det er mulig å påvise bare 3 av disse, så en negativ prøve betyr ikke at det ikke er antistoffer.
Det forskes på årsakene og noen ser en sammenheng med visse infeksjoner.
Mange ser en forverring når de får i seg jod, bla.a. Mary Shomon har det sånn også. Man blir helt utslått etter å ha tatt vitamintabletter med jod. Jeg prøvde for nylig, og fikk etter noen dager tilbake den pressende følelsen og smerten i halsen og er veldig sliten og har en ullen følese i hodet og er glemsk("brain fog") og tannkjøttet blør og jeg har noen rare små kramper. --Nå en uke senere har jeg fremdeles løs mage og er trøtt. --nå er det tre uker siden og jeg har fremdeles løs mage.
Oppdatering- S-cortisol sank til under referanseområdet og B-12 sank også til 270 fra 320. Alt viser autoimmun attakk. Etter 6 uker var magen bra igjen og jeg var mindre trøtt. Jeg måtte bruke cortisolkrem pga verre eksem og også kuldeeksem.
Noen på alt.support.thyroid sier de har fått cortison for å slå ned antistoff-anfallet.
På tyske intenettsider advares det mot jod ved Hashimotos thyreoditt men pussig nok ikke på de danske (www.thyroidea.dk)hvor det er tvertimot artikler om jodtilseningens fortrinn...når skal legene begynne å høre på folk. Det er sikkert en lege som er rådgiver til den danske foreningen.
En Lege, Elisabeth Vliet, sier at hun har mange eksempler på pasienter med hypothyreose med normale blodprøver men med høye antistoffer. (Les mer hos http://thyroid.about.com,se etter "expert interviews"). Det er antistoffene som får disse pasientene til å føle seg dårlig.
Ikke bare jod er kjent for å stimulere antistoffer, men også gluten hos demsom ikke tåler det. Og der er en overhyppighet av hypothyreose hos cøliakere. Jeg unngår ekstra jod men spiser ellers normalt.
Antistoffene er også kjent for å angripe andre organer, vanlig er fordøyelsen, B12 mangel er vanlig hos ppasienter med Hashimotos Thyreoditt. Det er ikke nok å ha verdiene ved blodprøve akkurat innenfor referanseområdet nede--nei, tallet må være minst 500. Jeg har 360 selv og skal be om sprøyte. For lav B12 gir alskens symptomer selv innenfor referanseområdet bare det er under 500. Legene vet ikke så mye om det men vil vanligvis la en prøve tilskudd. Har du reumatisme-symptomer eller er trøtt bør du absolutt prøve.
Et annet organ antistoffene angriper er binyrene. Svak binyreinsuffisiens vil ikke vises med prøven S-cortisol og er vanskelig å påvise med prøver. En indikasjon pleier å være lav DHEA men legene vet ikke hva de skal gjøre med lav DHEA eller hva det betyr( Det fins som tilskudd men er ikke lovlig solgt i helsekostbutikker lenger, fins i Sverige og på postordre). DHEA er det andre hormonet binyrene lager.
Lav cortisol forårsaker kvalme, opkast og svimmelhet og også en del av de samme symptomer som hypothyreose og langt fremskreden får man karakteristiske pigmentforandringer, mørkere farge og mørke flekker og mørk pigmentering hvor det er trykk mot huden. Disse bør man så absolutt vise fram til legen. Hvis S-cortisol prøven ikke viser noe fins det flere andre prøver såsom ACTH stimulasjonstest etc.
Antistoffene angriper også fordøyelsesorganene og det er derfor noen har løs mage. Folk har gitt tilbakemelding om at enzymer hjelper. Combizym fåes uten resept.
Noen får utslett av antistoffene.
Og mange får allergi eller forverret allergi av antistoffene. Min allergi ble mye bedre med behandling. Det er vanlig at antistoffene går ned ved behandling.

Om "Brain fog"

Ridha Arem har en del om glemsomheten etc som veldig mange pasienter som tar Thyroxin har. Han behandler pasientene da med Liothyronin (T3) i tilleg. I en frisk kjertel dannes det fra 5-20% T3, alt etter som hvilken bok man leser. Det er T3 som er det aktive hormonet. T4 må først omdannes (deiodseres) til T3. Til det trengs det et enzym. Selen inngår i dette. Kvikksølv i Amalgam forstyrrer enzymet....
Noen pasienter har merket en bra bedring med Selen-tilskudd, noen få må opp i 150 µg.
Før, i gamle dager fantes bare naturlig skjoldbruskkjertel-ekstrakt som fra naturens side har både T4 og T3 og T2, T1 og andre uutforskede stoffer. Når synthetisk thyroxin kom hadde legene store problemer med å få pasientene til å bytte medisin. De følte seg elendige uten T3 og de andre nødvendige stoffene.
Nå i den senere tid har flere pasienter i Norge fått prøve å ta Liothyronin i tillegg til Thyroxin. Av en merkelig grunn er det anbefalt å gå ned 50 µg Thyroxin for hver 10µg Liothronin, mens Ridha Arem og andre sier det er 38µg. Kanskje det ble rotet til fordi det er 25µg tabletter i Amerika og mengden ble overført til 20 µg. Pasientene derimot har erfart at de må øke dosen av Thyroxin igjen.
Ridha Arem bruker i praksis 5µg Liothyronin 2 ggr daglig eller i noen tilfeller 3ggr 4-5 timer fra hverandre. Det er en særegenhet med Liothyroonin at den ofte ikke virker hvis det tas på vanlig måte morgen og kveld, det skal tas om morgenen og ca 4-5 timer etterpå.
Pasientene beskriver effekten av Liothyronin som spektakulær, plutselig løsnet tåketeppet og man våkner.
På alt.support.thyroid beskrives en anne fremgangsmåte: Få tatt prøver på FrittT4 og FrittT3.Ofte ser man at Ft3 er midt på eller lavt i referanseområdet. Dette merker pasienten som konsentrasjonsproblemer og restsymptomer som ikke er blitt bra etter Thyroxinbehandlig. Da må man ta Liothyronin i tillegg (morgen og Lunch)og justere dosene til både FT4 og FT3 er helt øverst i referanseområdet hvor pasientene er enige om at omtrent alle må ha det for å føle seg bra. Noen må gå akkurat litt over (det er beskrevet noen steder at verdiene ved substitisjonsbehandling ofte ligger litt over). Når man tar Liothyronin går TSH ned. Noen pasienter må ha helt lav TSH for å føle seg bra. Det var ikke noe problem før en lege som heter Toft i England sa det var farlig. Etterpå ble mange pasienter underbehandlet, spesielt i USA hvor de ble holdt på en TSH på 4 eller mer. Da har mange fremdeles hypothyreose. I Norge tilstreber man en TSH på 1, som er det man finner hos de aller fleste friske mennesker.
En grunn til å unngå lav TSH er frykten for benskjørhet. Det ble funnet en overhyppighet av benskjørhet i en studie ved undertrykt TSH. Så ble det gjort en større studie angående akkurat det. Pasienter som hadde vært hyperthyreot før ble ekskudert av denne studien. Ingen overhypppighet av benskjørhet ble funnet her...
Fra tid til annen dukker det opp noen på alt.support.thyroid som beretter om at de hadde fått påvist dårlig bentetthet når de hadde hypothyreose og nå med adekvat behandling hadde de fått påvist mye bedre bentetthet.
Men hvor skal TSH ligge? Det er individuelt, vanligst er rundt 1 men mange må helt ned. Har man hypothyreose over lengre tid uten behandling da minker antall reseptorer på cellene, og det kan også skje at konverteringen fra T4 til det aktive hormonet T3 går i stå slik at man må ta både Thyroxin og Liothyronin, og da i større dose, for at det skal komme nok inni cellene enda det synes å være nok i blodet.
Et lignende problem synes å være fibromyalgi og det er forårsaket av motstand mot T3 sier mange. Alle pasienter blir bedre eller bra av relativt store doser T3 sier Dr Lowe. Jeg har lagt ut noe om dette her fra(drlowe.com) Andre har prøvd gammeldags tørket skjoldbruskkjertel (det het rett og slett thyroidinum dessicatum, apoteket laget piller av det. Slik gjøres det i Australia. Dosen er mere konsistent enn syntetisk thyroxin.) og det har hjulpet. Se andre linker på siden her.
Fortsettes på siden tips

side2

n.northernlights@gmail.com
Denne sidens URL er http://www.nora.heime.net/thyroidpage.html