tilbake

Hormoner

April 04: siste nytt bekrefter det som diskuteres: bruke lavere doserl, og andre progestiner, helst progesteron:
http://www.medscape.com/viewarticle/471894_print

Siste nytt om norsk politikk anng. østrogenbehandling er at de er blitt veldig restriktive.

Les på http://www.legemiddelverket.no/terapi/publisert/HRT.htm

2003-02-04

Terapianbefaling:
Hormonbehandling hos kvinner med menopausale symptomer
Individuell, kontrollert og tidsbegrenset behandling øker sikkerheten. På bakgrunn av nye publiserte studier samlet Statens legemiddelverk kliniske spesialister på ulike felt den 31. oktober i fjor, for å utarbeide nye retningslinjer for bruk av østrogenpreparater i menopausen. Innlegget nedenfor reflekterer diskusjon og evalueringer som fant sted på møtet. Substitusjonsbehandling med østrogen - i Norge som regel i kombinasjon med gestagen - brukes av et stort antall postmenopausale kvinner, fortrinnsvis på grunn av klimakterielle vasomotoriske symptomer og andre østrogenmangelsymptomer, som urogenitale plager eller som profylakse/behandling av osteoporose. I dag bruker omtrent 200 000 kvinner i Norge et hormonpreparat. De fleste (cirka 170 000) får systemisk behandling med tabletter eller plaster, de resterende et lokalpreparat for vaginal applikasjon.

Jeg har spurt en endokrinolog og det bekreftet min mistanke om at østrogenbehandling før mensen har stopppet er ukjent i Norge.

Jeg antar at det er derfor sjarlataner som Dr. Lee (progesteronkrem) får tilhengere i Norge, de med klimakteriebesvær før manhar sluttet å blø er en ikke-gruppe i helsevesenet.
Effekten av for lite østrogen er vektøkning på magen slik at kroppen får bukfettet til å lage østriol fordi den trenger den sårt.

Fra like før 40-årsalderen begynner østrogen å synke.

Flere virkninger av for lite østrogen er å være distrè, mineraltap i knoklene, økt kolesterol, kvinnen får et mannlig mønster på dødelighet av hjerte-kar-sykdommer fordi østrogenet har hittil beskyttet dem mot det, forandret respons på blodsukker og insulin, opppblosrting på eller begynnelse av autoimmune tilstander slik som hypothyreose ( 45-årsalderen er en typisk alder å få hypothyreose på)

Derfor vil jeg opplyse om flere måter å behandle med Østrogen her.

Ikke anbefale, jeg er ikke lege, men komme med innspill i debatten.

Hovedideen er å faktisk måle hormonnivået og tilføre østradiol 17b fra dag 10-14 i syklus og da vil progesteronnivæet på dag 21 være i normalt nivå også. Det virker nesten som Pergotime, som øker østradiolnivået og forårsaker naturlig ovulasjon, bare uten Pergotimes bivirkninger. Tusener av kvinner bruker denne metoden.

Mengden av østradiol er alltid individuell og må måles med blodprøver på dag 13-14.

Transdermal østradiol er å foretrekke da den ellers brytes straks ned i leveren.

Amerikanerne bruker pg/l og vi nmol/l så det må regnes om hvis man bruker dem om hverandre.

Våre tall ser slik ut:  http://www.snartgravid.com/html/fertilitetshormoner.asp :

FSH
Obs! FSH og LH frigjøres i pulser verdien derfor varierer med tid på døgnet i tillegg til variasjoner i menstruasjonssyklus
Follikkelfase 1 - 12 IE/L
Midtsyklisk topp 15 - 30
Lutealfase 2 - 12
Klimakteriet > 20
Menn 1 - 12

LH
Follikkelfase 1 - 12 IE/L
Midsyklisk topp 10 - 50
Lutealfase 2 - 12
Klimakteriet > 15
Menn 1 - 12

Progesteron
Follikkelfase < 3 nmol/L
Lutealfase 25 - 100 (stigende max 6-9 dager etter EL)
Gravide 1 trimester 30 - 130
Gravide mot termin 300 - 450

Østradiol Follikkelfase 0,11 - 0,22 nmol/L
Preovulatorisk 0,90 - 1,85
Lutealfase 0,30 - 0,75
Klimakteriet 0,08 - 0,11
Menn 0,08 - 0,11

Her er Dr. Larrian Gillespies terapianbefalinger. Som du ser er det hele mye mer vitenskpelig, med medisinering kun etter blodprøver, ikke bare en pille for alle slik som i Norge uten noengang å sjekke hvor mye kvinnen får i seg. Det eneste som kan måles korrekt er Østradiol 17b så man bruker ikke syntetiske eller heste- østrogener.

Hun har spesialisert seg på dette i mange år og har skrevet flere vitenskapelige avhandliger og bøker. Hun holder patenter på flere legemidler og har professorgrad.

Hun er imot å pøse på med progestiner. Hvis man fremdeles menstruerer er det totalt dust i hue å gi progesteron fordi man jo allerede menstruerer selv. Kvinnene beretter om forferdelige bivirkninger de har av progestiner som blir påtvunget dem og de er ofte ikke nødvendige.

Det er snakk om tumorer i slimlaget i livmoren som støtes av ved menstruasjon. Hvis man tar østrogener etter overgangsalderen og ikke støter av dette laget lenger, kan det oppstå tumorer der. For dette rekker det å ta progesteron vagitorier(som IKKE er det samme som progestiner som jo er antiøstrogener laget for brystkreftpasienter til å motvirke østrogener) i fem dager hver tredje måned for å få støtt av dette laget.
Ikke antiøstrogener kontinuerlig sammen med østrogener, og attpåtil østrogener som er fremmed for mennesker.

MEDSCAPE NYTT aug.03

Det er dette Larrian har sagt hele tiden: Lavdosebehandling:
http://www.medscape.com/viewarticle/460422_print

Anbefalte tall (under arbeid)

Østradiol 17b

i overgangsalderen, dag 12-14:

etter overgangsalderenl på østradiol 17b

Man bruker to typer behandling:
1.progesteron alle 3 mnd i 5 dager så lenge det er en slimhinne som bygges opp,
2. og man dropper progesteron hvis ikke lenger slimhinneoppbygging og blødning. Dette sjekkes med ultralyd.

 

Conventional units

SI units
multiply with factor 0,003671

conventional units

SI Units

Østradiol 17b

200-500 pg/ml Det trengs minst 200 pg/ ml for å forårsake eggløsning, bruk tilskudd dag 10-14 for å oppnå det, evt. dag 7-14.

>0,7342 nmol/L
about 0,7nmol/L Det trengs minst 0,7nmol/L for å forårsake eggløsning, bruk tilskudd dag 10-14 for å oppnå det, evt. dag 7-14.
Obs de norske tall sier 0,90 nmol-1,85 nmol/Ler normalt så man kan like bra bruke norske tall i Norge.

70-114 pg/ml

0,257-0,418nmol/L
  If not high enough, use estradiol 17b like estrogel or climara or estradot patch days 10-14 Start med 25 mg plaster og test.

daglig, også når man blør.

         
progesterone Peak around day 21 if ovulation.
Test showing low levelse at other times.

around day 21 if ovulation

   
      If endometrial response, use if no uterine buildup
if no endometrial response
progesterone
periods occur 48-72 hours after stopping progesterone
No progesterone if having periods   10mg Provera for 5 days..every three months
or capsules of prometrium at 100mg for 5 days is also fine. YOU DO NOT stop the estradiol while using it
NO progesterone

Se mere på http://www.menopausediet.com

Siste nytt: Ny site av Larrian Gillespie: http://www.hormonediva.com/

 

Fra Larrians svar:

From: Larrian Gillespie
To: C
Mini hormone course...estradiol is THE active form of estrogen in the body ( hormonal gold) but you don't need to marinate in it..just baste to get the benefits etc. BLood levels should be monitored, with a post menopausal level between 70-114 not causing endometrial build up and yet providing benefits of heart/brain/eyes/bones etc. With thyroid medication, you usually need some adjustment once you start estradiol, as it affects thyroid binding globulin...so the goal is..ixnay that stupid progesterone.....get the estrogel from France ( mastersmarketing.com..see menopausediet.com first page...second column..estradiol link ) or get your doctor to prescribe the patch at .05 dose..then in 2 weeks, repeat estradiol ( 4 hours after a new patch is on ) with your thyroid studies....then, if you are concerned at all...use the progesterone for 5 days every 3-4 months to CAUSE uterine shedding.

From: J
To: Larrian Gillespie

Larrian, I'm seeking your advice on whether my 53 year old wife could again take estradiol to help her with frequent, debilitating migraines (among other things). She began a patch back in July. By October she was diagnosed with DCIS. She had a mastectomy (lymph nodes OK), and will have an elective mastectomy next month on her other breast, based on a very strong family history. She's been off the estradiol since Oct and her migraines (cluster) are almost daily. She's taken all the right medications for them, even had botox shots.

I know there may be some risk taking estradiol, but don't know whether it outweighs her need for it in order to have any sort of life. What is your opinion...does a compelling need make the risk more acceptable? Thanks, John


From: Larrian Gillespie (LARRIAN) Jan-10 4:33 pm
To: JOHNFRIN1 unread (3936 of 4018)

30095.3936 in reply to 30095.3935

JOhn..if you dont have the 2003 Menopause Diet book..download the hormone chapter from the Store..as that info is all in there with the references. There is NO reason DCIS should be treated with NO ESTRADIOl...in fact the newsletter I sent out yesterday has MORE studies in it showing estradiol is needed to prevent mets and osteo....so she would want a blood level around 50-70 and that should stop the migraines AND give her heart//brain/bone protection.

From: Larrian Gillespie
To: J

You're back...literally. Lower back problems cause urinary retention and the ability to distend the bladder to larger than normal capacity. When you lie down, you shift in your spine...overdistention...the bladder stretches to around 800-1000cc then signals through the T10 plexus to get a contraction ( hence the upper pain ) and you get the bladder refiltering through the stretched capillaries in the bladder around the ureter, which increases interstitial edema in the kidney. So go check on your back.

hello there!
i am still reading your book and am looking for other exercises, the only one's i've found are the one's you lay on your back and bring your knee's to your chest and roll, and the other one with bringing one leg up and extending the other while holding the one to your chest....are there others?
From: Larrian Gillespie (LARRIAN) Jan-12 12:44 pm
To: M

Those are the only exercises you need to do for your back to bring it back into alignment.

From: Larrian Gillespie
To: M
Above 30% you shift estrogen metabolism in the WRONG direction...so you want to stay around 25%...since we don't know precisely how much fat is in the PARTICULAR food you choose, meat etc. It's all just an average over a week anyway....enjoy those cashews. Trader Joes has wonderful nuts right now.... You're doing fabulously! Your fat % should be around 20-25% not to exceed 30%..so I think you are doing fine that way...just throw in a few nuts now and then during the week and don't worry about it.

----------------------------

----------------------------------------------

From: Larrian Gillespie
To: M

In my urology textbook IC was listed as an emotional illness..and rare..only found when bladder was shrunken and useless..so remove it. Now...not the case..stupid men not looking into the CAUSE..which is hormonal, back, drug related etc...so that stuff is BS for the most part and a nice way to explain failure to find the physiologic reason for a symptom. There is definitely a mind/body connection..but most of the time it's an empty mind of the doctor defaulting to a psych reason for real symptoms.

From: Larrian Gillespie
To: L
< 1/2 stick of estrogel = 40pg of estradiol = .5 estradiol orally

double it for one stick=80pg=.75 estradiol though the dose is 1mg because of the additional liver binding.

Birthing is the most common reason for L5 disc rupture in women that is unrecognized at the time....straining to push out the baby.....so yes, that is most likely why...
From: Larrian Gillespie
To: P

Options are tailored to the DEGREE of prolapse....first through fourth....third and fourth need surgery..first..just do Vaginetics in my book...take pseudofed for any leaking....second degree is where all the argument comes in..surgery or pelvic floor exercises....it depends on leaking. If no leaking..who cares.

From: M
To: Larrian Gillespie (LARRIAN)
I finally got a prescription for prometruim 100mg from the dr. to use every 3 mths. When I picked it up from the pharmacy the info insert said prometrium is a micronized progesterone. It also kept saying prometrium is a progestin. I was under the assumption that prometrium was a natural progesterone not a progestin. Can you clear this up for me. I'm suppose to take 100mg for 10 days.

Thanks


From: Larrian Gillespie
< Prometrium is NOT a progestin..so that goes to show you how STUPID and INACCURATE pharmacy insert information is..even the pharmacists dont know the difference between progesterone and progestin. OHHHHHbonkers!!!! Re your dose..that is high...50mg is enough for 5 days.

(Progestines are synthethic progesterone and counteract estrogens)


Ferritin

From: P
To: T

Carol, I'm so sorry you're having such a time of it. Some research from PubMed we've come upon says that those with a low ferritin level have trouble with the thyroid dose. You would need ferritin levels done (bloodwork) Have they checked that? Also, note the adrenal comment, when our adrenals are weak, it's hard to tolerate thyroid meds and actually, they are supposed to check our adrenals before giving us thyroid meds but for the most part, it isn't done. Look at some of Dr. Larrain's comments on this.

P

1: Mayo Clin Proc 2000 Feb;75(2):189-92
Anemia: a cause of intolerance to thyroxine sodium.

Shakir KM, Turton D, Aprill BS, Drake AJ 3rd, Eisold JF.

Department of Internal Medicine, National Naval Medical Center, Bethesda, Md., 20889-5600, USA.

Usual causes of intolerance to thyroxine sodium include coronary artery disease, advanced age, untreated adrenal insufficiency, and severe hypothyroidism.