referat

09

Årsmøte i Nes Maleklubb

Onsdag 4/2 – 09 på Årnes gamle skole.

Tilstede : Jorun Hovind, Erik-Ottar Hansen, Tove Løvaas, Trude Elstad, Mette Smestad Hansen, Astrid Austvoll-Dahlgren, Kari Wahlstrøm, Tore B Jacobsen, Gunn Hovland, Mari Aasli.

Sak 1 : Valg av dirigent og referent .

Dirigent : Tore B Jacobsen,

Referent : Mari Aasli.

Sak 2: Årsberetning .

Tore leste denne. Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.

Sak 3: Revidert regnskap.

Revisor Erik-Ottar har godkjent regnskapet og han kommenterte/forklarte enkelte ting for oss. Vi har god økonomi og kan fortsette med sponsing av kurs etc. for medlemmene.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Budsjett for 2009.

Erik- Ottar gjennomgikk også budsjettet. Kasserer Randi Fjørstad hadde skrevet noen kommentarer. Tore sjekker opp om de som ikke har betalt kontingent og heller ikke har meldt seg ut, fortsatt vil være med.

Budsjett 2009 enstemmig godkjent.

Sak 5: Valg.

Enstemmig etter valgkomitèens instilling :

Leder : Tore B. Jacobsen (1år)

Kasserer : Astrid Austvoll-Dahlgren (2år)

Sekretær : Mari Aasli (1 år)

PR- ansvarlig : Tove Løvaas (1år)

Revisor : Aud Tamburstuen (2år)

Valgkomitè : Mette S. Hansen og Gunn Hovland.

Utstillingskomitè : Tore og Mari velger en komitè som skal bestå av 5 personer + sekretær.

Sak 6 : Innkomne saker.

Ingen.

Sak 7: Forslag fra styret.

Enstemmig ved tak :

Utstillingskomitèen sender ut et skriv før hver utstilling. De har fullmakt til å revidere gamle regler og føye til nye aktuelle punkter.
Hver utstilling i vår regi kan ha småbilde – salg fra kurver/bord.
Utstillere kan disponere plass på skillevegg for direkte – salg.
Hver utstillings – deltager sørger for at egne bilder danner en samlet enhet.
Utstillerne pålegges å forholde seg til tildelte løpemeter når bilder leveres.
Medlemmer som skal være med på utstillingene våre, må være aktive i klubb – miljøet. Styret har fullmakt til å vise skjønn.
Sak 8: Valg av person til å skrive under protokollen.

Gunn Hovland skriver under protokollen sammen med referenten.


------------------------------------------------

fra møte 19.8.03

Det ble bestemt hvilke tirsdager vi møtes, se møteplan.

Utstillinger: Det er trangt i galleriet på Kulturhuset (best for 1-3 utstillere).
Men vi kan stille ut i evt.tomt butikklokale på Vormsund, Amfisenteret, og i 4. etasjen der, og gratis på torget (vi må da reservere plass og det bør helst være minst to av oss der) og på veggen i hotellet i 4. etasje. Der er det masse plass.

Vi skal fortsatt stille ut på Kulturhuset denne jula, og da med småbilder også.
Men ikke så fryktelig mange småbilder, og de andre bildene skal vi fordele mellom Vormsund og Årnes slik at det ikke blir så mange på Kulturhuset hvor det er vanskelig å henge opp (vi kan ikke spikre i veggene der som lovt)

Vi kan også stille ut i kantina på Raumnesbruket men vi har ikke vært der og sett. Noen bør dra og se på det. Rimelig. Men vi vet ikke hvor mange som vil finne veien dit.

Utstillinger utenbygds: Erik har vært i kontakt med Jessheim Kunstforening og der er det venteliste helt il neste høst i det nye galleriet. (På det nye senteret)
Spørsmål om vi vil stille ut der:
Svar ja
Skal vi da også ha sommerutstilling på Nes Kulturhus
Avstemming: Nei bare høstutstilling Jessheim

Medlemmer: Det har vært venteliste på å få komme innn (pga. utstillingsplassen) men nå tror vi det er løst og vi kan slippe inn de tre som har ventet.

Spørsmål: Hva med dem som aldri møter og bare er med på utstilling?
Svar: vi må skrive at det forventes av medlemmer at man møter opp dann og vann. Men det er ju mulig at noen i perioder har annet å gjøre.

Hva med dem som ikke har betalt? Hvor lenge skal de stå som medlemmer?
Svar: 1 år og så gis deet beskjed om at de ikke kan være med mer hvis de ikke betaler og ikke møter.

ref: Nora