Referat fra årsmøtet I Nes maleklubb 10. februar 2010. 

Tilstede : Astrid Austvoll-Dahlgren, Kari Wahlstrøm, Gunn Hovland, Ingeborg Riiser, Tore B. Jacobsen, Bodil Grenaker og Mari Aasli. 

  1. Tore ble valgt til dirigent og Mari ble valgt til referent.
 
  1. Tore leste årsberetningen. Ingen kommentarer.
 
  1. Forslag til budsjett ved Astrid. Godkjent. ( sendes ut i etterkant)
 
  1. Valgkommitèen hadde lagt fram forslag til nytt styre. Enstemmig vedtatt :
  1. Innkomne saker : ingen.
 

 

 

Årsmøte 4.2.2003

På Lørenfallet hos Randi
Til stede:
Randi
Eva
Aud
Bodil
Erik
Tore

Tove
Jorun M
Mari
Kari W
Nora
Marit

Mari leste opp årsmelding. Vi hadde eggtemperakurs med Emmy Myklebust og Linosnittkurs med R. Søyland.
Vi var på Stenersenmuseet og høstutstillingen.
Det ble lest opp statistikk ang. antall medlemmer, for tiden er det 34 betalende medlemmer.
Randi leste opp regnskapet.
For første gang brukte vi mere penger enn som kom inn som er et sunnhetstegn, pengene ble brukt på kursinstruktører og veiledning, kommentarer og korreksjon av bilder.
Kommunen betaler ikke lenger tilskudd til voksenaktiviteter.
Klubben har fortsatt god økonomi, 30 000kr. som har kommet inn over de siste 4 år.
Bla.annet 7% fra utstilllinger og kunstlotteri.
Det budsjettteres med å fortsatt bruke 5000 kr mere enn inntekt.
Husleie er 2125 kr pluss gallerileie.
Inntekter er fra utstillinger og egenandel fra kurs.
Vi har 15 000 kr på budsjett til kurs etc.
Valg av Styre:
Mari har vært leder i 4 år og ønsker å slutte.
Forslag: Tove. Vedtatt.
Kasserer Randi ikke på valg
Sekretær Kari E vil ha avløsning av helsegrunner.
Nora og Tore sier seg villige til å ta over for 1 år, sekretær er jo ikke på valg til neste år.
PR-ansvarlig: Stein Larsen foreslås. Vedtatt.
Kontingent: fortsatt 200 kr.
Forslag til vedtekter:: Revisor og valgkomite velges for 2 år, det har ikke vært noe bestemt før. Vedtatt
Forslag til vedtekter(framkom senere): Opphengingkomite bør velges

Så kom en lengre diskusjon om utstillinger og det ble vedtatt at saken sendes videre til styret og behandles 13. mai.
---------------
Diskusjonen: Det var kommet inn et forslag om bare en utstilling i året for å unngå alt pes med sommer-og vinterutstillinger stadig vekk.
Problemet har vært at vi har veldig mange bilder så det er ikke noe bra løsning. Den som ikke har noen bilder får heller stå over-- det er en prosess å bestemme seg for ikke å være med òg.
Kvalitet vs. mengden
Begrense antall bilder Er markedet mettet? HVa med å stille ut et annet sted?
Begrense seg, utstilling med mere helhet--
Det nye styret bør ta med seg disse innspill.
Randi fortalte om utstilling på Ringve Museum hvor de luket ut bilder (de hadde fått tildelt antall m på lyse skillevegger og det ble veldig tett for noen) --- de luket ut bilder med hård hånd og solgte bedre enn noen sinne.

Forslag: Strengere sommerutstilling og drøfte om man skal ha juleutstillig.
Lengre utstillinger? En uke? Reservere til jul i alle fall, vi kan si ifra oss lokalet hvis ikke.
Det nye styret skal ha et møte om videre utstillinger rett etter sommerutstillingen.
Småbilder: skal vi droppe småbildene til sommerutstillingen som et forsøk? Til jul trenger vi (folk) vel småbildene som gaver.
Hvordan innlemmer vi småbildene i en kunstutstilling?
Kutte ut kørger, bare på små staffelier, eller hva?
Problemer er at i dette galleriet (kulturhuset) går det ikke an å henge opp småbilder.
Vedtak: Ang.småbilder diskuteres videre. Oversendes til styret, behandles 13. mai.
Referent: Nora